Categories
Tin tức tổng hợp

Bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài năm 2022

Bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài năm 2022

Bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài năm 2022 như thế nào? Căn cứ theo Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam bắt đầu từ 1/1/2022 chế độ bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài có nhiều điểm mới đáng chú ý. 

Bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài tại Việt Nam năm 2022.

Đối tượng được áp dụng đóng BHXH bắt buộc 

Không phải người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam nào cũng thuộc đối tượng đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH). Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định đối tượng đóng BHXH đảm bảo điều kiện sau:

NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

NLĐ có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Người lao động nước ngoài thỏa mãn điều kiện nêu trên không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Nghị định này khi thuộc một trong các trường hợp sau:

NLĐ di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động.

Quy định đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài

Mức đóng BHXH bắt buộc đối với người nước ngoài được quy định theo Theo Điều 12 và Điều 13, Nghị định số 143/2018/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

2.1 Mức đóng của người lao động

Theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 143/2018/NĐ-CP từ ngày 01/01/2022, NLĐ thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Bên cạnh đó trường hợp không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

2.2 Mức đóng của người sử dụng lao động

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 13, Nghị định số 143/2018/NĐ-CP  người sử dụng lao động, hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng bảo BHXH của người lao động như sau:

Đóng 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

Đóng 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

Đóng 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01/01/2022.

Điểm mới đáng chú ý đối với chế độ BHXH cho người lao động nước ngoài

Căn cứ vào Điều 17, Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“Các chế độ quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.”

Theo đó, bắt đầu từ 1/1/2022 người lao động nước ngoài có thêm:

Chế độ hưu trí (quy định tại Điều 9, Nghị định số 143/2018/NĐ-CP)

Chế độ tử tuất (quy định tại Điều 9, Nghị định số 143/2018/NĐ-CP)

Như vậy, so mới mức đóng năm 2021 thì năm 2022 người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài sẽ phải đóng thêm vào quỹ hưu trí và quỹ tử tuất. Đồng thời NLĐ nước ngoài cũng được hưởng hai chế độ hưu trí và tử tuất giống như người lao động là người Việt Nam.

Mức đóng BHXH đối với người nước ngoài năm 2022

Do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, mức đóng BHXH năm 2022 được chia làm từng giai đoạn. Cụ thể mức đóng đối với người sử dụng lao động và người lao động như sau:

Áp dụng từ ngày 01/01/2022 đến 30/6/2022:

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN
14% 3% 0% 0% 3% 8% 1% 1.5%
20% 10.5%
Tổng cộng 30.5%

  

Áp dụng từ ngày 01/7/2022 đến 30/9/2022:

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN
14% 3% 0,5% 0% 3% 8% 1% 1.5%
20,5% 10.5%
Tổng cộng 31%

Áp dụng từ ngày 01/10/2022:

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN
14% 3% 0,5% 1% 3% 8% 1% 1.5%
21,5% 10.5%
Tổng cộng 32%

Trường hợp doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là (0.3%).

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà đa năng Việt Thắng, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Công ty thành viên Bắc Ninh: Số 425 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Việt Nam.

Website: https://facovietnam.com

Email: Contact.facovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam

Khóa học kế toán thuế tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Dịch vụ làm Báo cáo tài chính trọn gói

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!