Categories
Thủ tục Doanh nghiệp Tin tức tổng hợp

NĂM 2022, CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ ĐƯỢC GIỮ LẠI 75% KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

Từ năm 2022, công đoàn cơ sở sẽ được giữ lại 75% kinh phí công đoàn mà công ty đã đóng, thay vì chỉ được giữ lại 71% như năm 2021 (theo Quyết định 4290/QĐ-TLĐ năm 2022).

Categories
Thủ tục Doanh nghiệp Tin tức tổng hợp

NGÀNH THUẾ TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐỂ SẴN SÀNG ÁP DỤNG HĐĐT TẠI 57 TỈNH, THÀNH PHỐ

Ngày 24/2/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/2/2022 triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Quyết định 206). Triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, ngày 25/2/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn đã tổ chức họp rà soát tiến độ triển khai HĐĐT giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố và ban hành Thông báo số 62/TB-TCT chỉ đạo các Cục Thuế thực hiện. đọc thêm

Categories
Thủ tục Doanh nghiệp Tin tức tổng hợp

CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA VIỆC PHẠT CHẬM NỘP TỜ KHAI THUẾ

Căn cứ pháp lý của việc phạt chậm nộp tờ khai thuế

Luật Quản Lý Thuế Số 38/2019/QH14 ban hành ngày 13 tháng 06 năm 2019. Quy định về hạn nộp tờ khai thuế

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được ban hành ngày 19/10/2020, có hiệu lực thi hành ngày 05/12/2020 đọc thêm

Categories
Thủ tục Doanh nghiệp Thuế Giá trị gia tăng Thuế Thu nhập cá nhân Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tin tức tổng hợp

GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN KHAI THUẾ THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 80/2021/TT-BTC

Ngày 16/2/2022, Tổng cục Thuế tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến hướng dẫn khai thuế theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế tại địa chỉ http://www.gdt.gov.vn. đọc thêm

Categories
Thủ tục Doanh nghiệp Tin tức tổng hợp

HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH CÓ THỂ SỬ DỤNG XUẤT HĐĐT TRÊN ĐIỆN THOẠI VÀ MÁY TÍNH BẢNG

Để hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT), thời gian tới Tổng cục Thuế sẽ triên khai đề án giải pháp tích hợp HĐĐT vào App giúp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán hàng có thể xuất hóa đơn ngay trên điện thoại, máy tính bản một cách dễ dàng theo đúng quy định của pháp luật. đọc thêm

Gọi Ngay!