Categories
Thuế Thu nhập cá nhân

Hướng dẫn khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Hướng dẫn khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu các bước trên để hoàn thiện một bộ hồ sơ khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn nhé.

1. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn bao gồm những thu nhập nào?

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:

– Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác. đọc thêm

Categories
Thuế Thu nhập cá nhân

KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ TNCN ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ TNCN ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Bạn có biết, khi thực hiện kê khai và nộp thuế TNCN đối với trường hợp chuyển nhượng vốn góp, bên chuyển nhượng phải thực hiện kê khai thuế đối với bên chuyển nhượng theo quy định tại khoản 4 điều 16, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế: đọc thêm

Categories
Thuế Thu nhập cá nhân

LƯU Ý KHI LÀM NHIỀU CÔNG TY MỘT LÚC

1 người làm cùng lúc 2 công ty cần biết điều gì?

Trước tiên, bạn cần phải chắc chắn rằng việc đảm nhiệm đồng thời 2, 3 công việc của bạn không vi phạm pháp luật

Lưu ý rằng pháp luật lao động không hề cấm người lao động làm cùng lúc 2, 3 công ty, tuy nhiên, người lao động cần phải đảm bảo nghĩa vụ công việc của mình đối với từng công ty và không thuộc trường hợp bị cấm nêu trên. đọc thêm

Categories
Thuế Thu nhập cá nhân

Con riêng của vợ có được làm người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh khi nộp thuế thu nhập cá nhân hay không?

Con riêng của vợ có được làm người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh khi nộp thuế thu nhập cá nhân hay không?

Giảm trừ gia cảnh được hiểu như thế nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, giảm trừ gia cảnh được hiểu là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm 2 phần sau: đọc thêm

Categories
Thuế Thu nhập cá nhân Tin tức tổng hợp

TIỀN PHỤ CẤP ĐIỆN THOẠI VÀ XĂNG XE CÓ TÍNH VÀO THUẾ TNCN KHÔNG ?

Tiền phụ cấp điện thoại và xăng xe có tính vào thuế TNCN không ?

Cơ sở pháp lý:

Thông tư 111/2013/TT-BTC

Công văn 2192/TCT-TNDN ngày 25/5/2017 của Tổng cục thuế.

Công văn 1166/TCT-TNDN ngày 21/03/2016 của Tổng cục thuế. đọc thêm

Categories
Thủ tục Doanh nghiệp Thuế Giá trị gia tăng Thuế Thu nhập cá nhân Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tin tức tổng hợp

GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN KHAI THUẾ THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 80/2021/TT-BTC

Ngày 16/2/2022, Tổng cục Thuế tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến hướng dẫn khai thuế theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế tại địa chỉ http://www.gdt.gov.vn. đọc thêm

Categories
Thuế Thu nhập cá nhân Tin tức tổng hợp

ĐỐI TƯỢNG NÀO PHẢI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 2022?

Theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế có nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN. đọc thêm

Categories
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp Thuế Thu nhập cá nhân Tin tức tổng hợp

CÁ NHÂN THU NHẬP 22 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG (NẾU CÓ 2 NGƯỜI PHỤ THUỘC) CHƯA PHẢI NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Với việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng/tháng, người có thu nhập từ tiền lương, tiền công 17 triệu đồng/tháng (nếu có 1 người phụ thuộc) hay 22 triệu đồng/tháng (nếu có 2 người phụ thuộc) chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN). đọc thêm

Categories
Thuế Giá trị gia tăng Thuế Thu nhập cá nhân Tin tức tổng hợp

THÔNG TƯ 100/2021/TT-BTC – SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 40/2021/TT-BTC NGÀY 01/6/2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Thông tư 100/2021/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. đọc thêm

Categories
Thuế Thu nhập cá nhân Tin tức tổng hợp

CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM NAY CÓ GÌ MỚI?

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một trong những loại thuế đóng vai trò quan trọng vào nguồn thu của ngân sách Nhà nước. Năm 2021 – một năm nhiều biến động do đại dịch Covid-19 – chính sách thuế TNCN cũng có nhiều thay đổi. đọc thêm

Gọi Ngay!