Dịch vụ của FACO Việt Nam

Hỗ trợ thông tin pháp lý

Tư vấn thành lập doanh nghiệp
Cung cấp thông tin pháp lý doanh nghiệp, chính sách đầu tư, dự án đất đai…

Xem thêm

Dịch vụ kế toán thuế

Dịch vụ lập, soát xét Báo cáo tài chính…
Dịch vụ tư vấn thuế
Dịch vụ tư vấn pháp luật thuế…

Xem thêm

Xúc tiến thương mại

Kết nối giao thương
Tư vấn marketing
Hợp tác kinh doanh

Xem thêm

Tư vấn tài chính

Tư vấn quản lý tài chính
Tư vấn lập, đánh giá hiệu quả dự án đầu tư
Tư vấn mua bán, sát nhập DN(M&A)

Xem thêm

Dịch vụ kiểm toán

Ghi sổ kế toán lập báo cáo kế toán quản trị.
Tư vấn tổ chức mới công tác kế toán…
Kiểm toán BCTC theo luật định…

Xem thêm

Đào tạo cung ứng nhân sự kế toán

Đào tạo kế toán thực hành
Đào tạo tin học văn phòng
Cập nhật kiến thưc, pháp luật thuế việt nam

Xem thêm