Categories
BẢN TIN THUẾ

BẢN TIN THUẾ THÁNG 08/2023

I.1 Công văn số 3117/TCT-CS ngày 25/7/2023 về chính sách thuế nhà thầu

Về thuế GTGT:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 103/2014/TT-BTC quy định:

Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam…, bao gồm: đọc thêm

Categories
BẢN TIN THUẾ

Bản tin thuế tháng 7/2022

Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/06/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định này quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. đọc thêm

Categories
BẢN TIN THUẾ

BẢN TIN THUẾ THÁNG 04/2022

Bản tin thuế tháng 04/2022

Lao động

Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở

Ngày 01/03/2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định nêu rõ công đoàn cơ sở được sử dụng 75% số thu kinh phí công đoàn, 60% số thu đoàn phí và 100% số thu khác (trước đây không quy định cụ thể tỷ lệ sử dụng kinh phí và đoàn phí của công đoàn cơ sở mà sẽ do Tổng Liên đoàn công bố hàng năm). đọc thêm

Categories
BẢN TIN THUẾ

BẢN TIN THUẾ THÁNG 03/2022

Văn bản quản lý thuế

Quyết định 206/QĐ-BTC về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
          Ngày 24/2/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/2/2022 triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Quyết định 206). đọc thêm

Gọi Ngay!