Categories
Thuế Giá trị gia tăng Tin tức tổng hợp

CHÍNH THỨC GIẢM THUẾ GTGT NĂM 2022 XUỐNG CÒN 8% VÀ MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15

Ngày 11 tháng 01 năm 2022, quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 quy định về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội của năm 2022. Nghị quyết đã chính thức thông qua đề xuất giảm thuế GTGT các mặt hàng từ 10% xuống 8% trong năm 2022 và nhiều chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động phát triển kinh tế sớm vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19. FACO VIỆT NAM sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu các nội dung mới của Nghị quyết số 43/2022/QH15 trong bài viết dưới đây. đọc thêm

Categories
Thủ tục Doanh nghiệp Thuế Giá trị gia tăng Thuế Thu nhập cá nhân Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tin tức tổng hợp

GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN KHAI THUẾ THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 80/2021/TT-BTC

Ngày 16/2/2022, Tổng cục Thuế tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến hướng dẫn khai thuế theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế tại địa chỉ http://www.gdt.gov.vn. đọc thêm

Categories
Thuế Giá trị gia tăng Tin tức tổng hợp

SỐ THUẾ TẠM NỘP CỦA 4 QUÝ KHÔNG ĐƯỢC THẤP HƠN 80% SỐ PHẢI NỘP THEO QUYẾT TOÁN NĂM

Số thuế tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số phải nộp theo quyết toán năm.

Đó là một trong những nội dung sửa đổi quan trọng của Nghị định bổ sung một số điều của NĐ126 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (NĐ 123) của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. đọc thêm

Categories
Thuế Giá trị gia tăng Tin tức tổng hợp

CHÍNH THỨC GIẢM THUẾ GTGT NĂM 2022 XUỐNG CÒN 8% VÀ MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15

Chính thức giảm thuế GTGT năm 2022 xuống còn 8% và một số điểm mới trong chính sách tài khóa theo Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Categories
Thuế Giá trị gia tăng Tin tức tổng hợp

NGÀNH THUẾ SẼ PHỐI HỢP VỚI CƠ QUAN CHỨC NĂNG XỬ LÝ NGHIÊM CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG GIẢM THUẾ THEO NGHỊ ĐỊNH 15

Đó là chia sẻ của Phó Vụ trưởng Vụ chính sách Tổng cục Thuế Phạm Thị Minh Hiền khi trao đổi với phóng viên báo chí.

Categories
Thuế Giá trị gia tăng Tin tức tổng hợp

ĐÃ CÓ NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP GIẢM THUẾ GTGT XUỐNG 8% TỪ 01/02/2022

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15, trong đó có hướng dẫn giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% từ ngày 01/02/2022. đọc thêm

Categories
Thuế Giá trị gia tăng Tin tức tổng hợp

NHẬN DIỆN RỦI RO TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN, CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn để chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm đọc nhận dạng những dấu hiệu rủi ro trong việc kê khai thuế của Doanh nghiệp (DN) thông qua phân tích Báo cáo tài chính (BCTC) => Phân tích, đánh giá các khoản mục trên Bảng cân đối kế toán (BCĐKT), Bảng cân đối số phát sinh (BCĐPS) kết hợp với Thuyết minh BCTC để tìm ra những sai sót, những điểm bất hợp lý trên BCTC, cụ thể như sau: đọc thêm

Categories
Thuế Giá trị gia tăng Thuế Thu nhập cá nhân Tin tức tổng hợp

THÔNG TƯ 100/2021/TT-BTC – SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 40/2021/TT-BTC NGÀY 01/6/2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Thông tư 100/2021/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. đọc thêm

Gọi Ngay!