Categories
Thuế Thu nhập cá nhân

Kê khai và nộp thuế TNCN đối với trường hợp chuyển nhượng chứng khoán

Kê khai và nộp thuế TNCN đối với trường hợp chuyển nhượng chứng khoán

Khi có phát sinh thu nhập về chuyển đổi chứng khoán thì có phải kê khai và nộp thuế TNCN hay không, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết hôm nay nhé!

 1. Đối tượng khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán

Các cá nhân có nghĩa vụ khai và nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng chứng khoán:

+ Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của Công ty đại chúng giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán không phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế, Công ty chứng khoán, Ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký, Công ty quản lý quỹ nơi cá nhân uỷ thác quản lý danh mục đầu tư khai thuế theo hướng dẫn như sau:

 • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.
 • Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:
  • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
  • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.


+ Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không thông qua hệ thống giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán:

– Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán không khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế, Công ty chứng khoán, Ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký chứng khoán khấu trừ thuế và khai thuế theo hướng dẫn như phần nêu trên.

– Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của công ty cổ phần chưa là công ty đại chúng nhưng tổ chức phát hành chứng khoán ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông không khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế, Công ty chứng khoán được ủy quyền quản lý danh sách cổ đông khấu trừ thuế và khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này.

+ Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên khai thuế theo từng lần phát sinh.

+ Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi danh sách cổ đông trong trường hợp chuyển nhượng chứng khoán không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân.

 1. Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán

– Thành phần, số lượng hồ sơ cần nộp đối với cá nhân khai trực tiếp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán

+ Thành phần hồ sơ gồm: Tờ khai mẫu số 04/CNV-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số’ 92/2015/TT-BTC và Bản chụp Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 1. Thời hạn khai và nơi nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau:

 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân thuộc diện trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế chậm nhất là 10 (mười) ngày kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán có hiệu lực theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì thời điểm nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là trước khi làm thủ tục thay đổi danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật.

Địa điểm nơi tiến hành nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán được quy định như sau:

 • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân.
 • Tổ chức trả thu nhập là cơ quan Trung ương; cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; cơ quan cấp tỉnh nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.
 • Tổ chức trả thu nhập là cơ quan thuộc, trực thuộc UBND cấp huyện; cơ quan cấp huyện nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.
 • Tổ chức trả thu nhập là các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

Như vậy, khi có phát sinh hoạt động chuyển nhương chứng khoán, chúng ta cần nắm được cách kê khai và nộp thuế TNCN để tránh bị phạt. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!