Categories
Tin tức tổng hợp

Hạch toán điều chỉnh giảm lỗ theo Quyết định của Cơ quan Thuế

Hạch toán điều chỉnh giảm lỗ theo Quyết định của Cơ quan Thuế

Hạch toán điều chỉnh giảm lỗ theo Quyết định của cơ quan Thuế là điều mà kế toán rất quan tâm vì cuối năm là thời điểm các Doanh nghiệp (DN) thực hiện các Báo cáo và Quyết toán thuế cuối năm. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi những sai sót; Dưới đây là một số hướng dẫn điều chỉnh số liệu và hạch toán sau Quyết toán thuế, cụ thể như sau:

  1. Hạch toán điều chỉnh giảm lỗ theo Quyết định của cơ quan thuế và Luật thuế TNDN

* Căn cứ vào Điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC, Hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP:

– Đối với quý: DN có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. DN được chuyển lỗ quý bao gồm số lỗ của các năm trước theo quy định và số lỗ của các quý trước trong năm.

– Đối với Năm:

DN sau khi Quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập; Thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

* Chú ý: Kể từ ngày 15/11/2014 theo Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC:

– DN không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nữa.

– Chỉ cần tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý nếu có phát sinh. Chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý sau.

– Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 04 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm.

  1. Quy tắc chuyển lỗ

– Chỉ chuyển lỗ của năm trước đó đúng bằng số lãi phát sinh trong kỳ.

– Chỉ tiêu B12 và B13 bằng bao nhiêu thì kế toán sẽ làm căn cứ chuyển lỗ bấy nhiêu trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm.

– Số lỗ được chuyển khi Quyết toán thuế TNDN thêm phụ lục chuyển lỗ ở Mẫu 03-2a => Số lỗ tự động chuyển sang Chỉ tiêu [C3a]. Lỗ từ hoạt động SXKD được chuyển trong kỳ, số chênh lệch lỗ chưa chuyển hết sẽ là số lỗ còn được chuyển tiếp.

– Số lỗ được chuyển lỗ 05 năm theo Luật thuế TNDN bắt đầu từ năm tiếp theo của năm phát sinh lỗ. Là hết hạn chuyển lỗ theo Luật thuế TNDN.

* Ví dụ cụ thể:

– Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế TNDN xác định số lỗ DN được chuyển khác với số lỗ do DN tự xác định => Thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra, nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.

– Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.

  1. Một trong các cách hạch toán điều chỉnh giảm lỗ theo quyết định của cơ quan Thuế

* Điều chỉnh thuế GTGT sau khi Quyết toán thuế: Điều chỉnh kê khai bổ sung của kỳ giảm thuế VAT được khấu trừ. Và tại thời điểm kỳ hiện tại nhập vào Chỉ tiêu [37] của Tờ khai kỳ hiện tại khi có quyết định thanh tra thuế.

Hạch toán khoản giảm VAT này của TK 1331, ghi:

Nợ TK 811, 642, 242, 4211

Có TK 1331.

* Hạch toán các khoản truy thu sau khi quyết toán thuế

– Nếu năm trước DN đang dư Có TK 4211 (Lãi) thì:

+ Tiền truy thuế TNDN, ghi:

Nợ TK 4211

Có TK 3334

+ Tiền phạt, ghi:

Nợ TK 4211

Có TK 3339

+ Tiền truy thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 4211

Có TK 33311

+ Tiền truy thuế TNCN, ghi:

Nợ TK 4211

Có TK 3335

+ Khi nộp, ghi:

Nợ TK 3334, 3339, 33311, 3335

Có TK 111, 112

– Nếu năm trước đang Nợ TK 4211 (Lỗ)

+ Tiền truy thuế TNDN, ghi:

Nợ TK 811

Có TK 3334

+ Tiền phạt, ghi:

Nợ TK 811

Có TK 3339

+ Tiền truy thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 811

Có TK 3339

+ Tiền truy thuế TNCN, ghi:

Nợ TK 811

Có TK 3335

+ Khi nộp, ghi:

Nợ TK 3334, 3339, 33311, 3335

Có TK 111, 112

Nguồn: Google

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà đa năng Việt Thắng, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Công ty thành viên Bắc Ninh: Số 425 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Việt Nam.

Website: https://facovietnam.com

Email: Contact.facovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam

Khóa học kế toán thuế tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Dịch vụ làm Báo cáo tài chính trọn gói

Dịch vụ kiểm toán cho Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!