Categories
TIN TỨC Tin tức tổng hợp

KHOẢN VAY VỐN CỦA DOANH NGHIỆP ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT KHI MỨC VAY ĐẠT GIÁ TRỊ BAO NHIÊU?

KHOẢN VAY VỐN CỦA DOANH NGHIỆP ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT KHI MỨC VAY ĐẠT GIÁ TRỊ BAO NHIÊU?

Giao dịch liên kết là gì?

Căn cứ Điều 3 Luật Quản lý thuế 2019 định nghĩa về giao dịch liên kết như sau:

Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. Hệ thống thông tin quản lý thuế bao gồm hệ thống thông tin thống kê, kế toán thuế và các thông tin khác phục vụ công tác quản lý thuế.
 2. Các bên có quan hệ liên kết là các bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn vào doanh nghiệp; các bên cùng chịu sự điều hành, kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp bởi một tổ chức hoặc cá nhân; các bên cùng có một tổ chức hoặc cá nhân tham gia góp vốn; các doanh nghiệp được điều hành, kiểm soát bởi các cá nhân có mối quan hệ mật thiết trong cùng một gia đình.
 3. Giao dịch liên kết là giao dịch giữa các bên có quan hệ liên kết.
 4. Giao dịch độc lập là giao dịch giữa các bên không có quan hệ liên kết.
 5. Nguyên tắc giao dịch độc lập là nguyên tắc được áp dụng trong kê khai, xác định giá tính thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết nhằm phản ánh điều kiện giao dịch trong giao dịch liên kết tương đương với điều kiện trong giao dịch độc lập.

Tại Điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP cũng có quy định như sau:

Các bên có quan hệ liên kết

 1. Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là “bên liên kết”) là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:
 2. a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;
 3. b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.

Theo quy định trên thì giao dịch liên kết là giao dịch giữa các bên có quan hệ liên kết với nhau

Trong đó, các bên có quan hệ liên kết là các bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn vào doanh nghiệp.

Các bên cùng chịu sự điều hành, kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp bởi một tổ chức hoặc cá nhân; các bên cùng có một tổ chức hoặc cá nhân tham gia góp vốn.

 

Khoản vay vốn của doanh nghiệp được xác định là giao dịch liên kết khi mức vay đạt giá trị bao nhiêu?

Căn cứ Điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP giá trị khoản vay vốn được xác định là giao dịch liên kết như sau:

Các bên có quan hệ liên kết

 1. Các bên liên kết tại khoản 1 điều này được quy định cụ thể như sau:

 1. d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay;

 1. l) Doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế; vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp hoặc với cá nhân thuộc trong một các mối quan hệ theo quy định tại điểm g khoản này.

Theo quy định trên, nếu trường hợp Công ty có vay vốn ngân hàng với khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của Công ty và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của Công ty thì giữa Công ty và Ngân hàng được xác định là có quan hệ liên kết. Khi đó các giao dịch phát sinh giữa doanh nghiệp và ngân hàng được xác định là giao dịch liên kết.

Do thông tin do anh cung cấp chưa xác định rõ tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của mình là bao nhiêu, nên anh đối chiếu quy định trên để xác định.

Đối với thông tin Giám đốc cho Công ty mượn bất động sản để thế chấp (bảo lãnh khoản vay bằng tài sản thuộc sở hữu của mình) không phải là giao dịch liên kết.

Cơ sở dữ liệu sử dụng trong việc xác định giá giao dịch liên kết của doanh nghiệp bao gồm những thông tin nào?

Theo Điều 17 Nghị định 132/2020/NĐ-CP cơ sở dữ liệu sử dụng trong việc xác định giá giao dịch liên kết của doanh nghiệp sẽ gồm các thông tin sau:

(1) Thông tin dữ liệu của các doanh nghiệp được công bố công khai trên thị trường chứng khoán;

(2) Thông tin, dữ liệu công bố trên các sàn giao dịch hàng hóa, dịch vụ trong nước và quốc tế;

(3) Thông tin do các cơ quan bộ, ngành trong nước công bố công khai hoặc các nguồn chính thức khác.

Nguồn: TVPL

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà đa năng Việt Thắng, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Công ty thành viên Bắc Ninh: Số 425 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Việt Nam.

Website: https://facovietnam.com

Email: Contact.facovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam

Khóa học kế toán thuế tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Dịch vụ làm Báo cáo tài chính trọn gói

Dịch vụ kiểm toán cho Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!