Categories
TIN TỨC Tin tức tổng hợp

AI CÓ QUYỀN GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG?

AI CÓ QUYỀN GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG?

Trong quá trình làm việc, việc giao kết hợp đồng lao động đóng vai trò quan trọng đối với cả người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, để thực hiện đúng quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của hai bên, cần hiểu rõ về thẩm quyền và đối tượng giao kết hợp đồng lao động.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về quyền giao kết hợp đồng lao động của người lao động và người sử dụng lao động. Bạn sẽ tìm hiểu về những đối tượng có quyền giao kết hợp đồng lao động, cũng như những điều cần lưu ý để tránh vấn đề thẩm quyền và bảo vệ quyền lợi của mình.

 

Hai đối tượng chủ thể giao kết hợp đồng lao động là Người lao động và người sử dụng lao động. Trong đó, người lao động là người trực tiếp tham gia lao động tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức,… Còn người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ” – Khoản 2 Điều 3 Bộ luật lao động 2012.

Cụ thể điều 14 Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về hợp đồng lao động có hướng dẫn như sau:

Bên người sử dụng lao động:

– Người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

– Người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã;

– Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức hoặc người được người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức ủy quyền đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội có sử dụng lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động;

– Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người đứng đầu tổ chức ủy quyền đối với cơ quan, tổ chức, chi nhánh, văn phòng đại điện của nước ngoài hoặc quốc tế đóng tại Việt Nam;

– Chủ hộ hoặc người đại diện hộ gia đình có thuê mướn, sử dụng lao động;

– Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

Bên người lao động

– Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi và có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động;

– Người đại diện theo pháp luật đối với người dưới 15 tuổi và có sự đồng ý của người dưới 15 tuổi;

– Người lao động được nhóm người lao động ủy quyền giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản, kèm theo danh sách họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động ủy quyền.

Như vậy khi giao kết hợp đồng lao động thì người lao động và người sử dụng lao động cần chú ý đến vấn đề thẩm quyền để tránh hợp đồng bị vô hiệu, ảnh hưởng đến quyền lợi cả hai bên.

 

Chúng tôi hy vọng rằng bài viết này sẽ mang đến cho bạn những thông tin hữu ích và giúp bạn hiểu rõ hơn về quyền giao kết hợp đồng lao động của cả người lao động và người sử dụng lao động. Hãy cùng khám phá và áp dụng những kiến thức này để tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp và công bằng!

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà đa năng Việt Thắng, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Công ty thành viên Bắc Ninh: Số 425 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Việt Nam.

Website: https://facovietnam.com

Email: Contact.facovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam

Khóa học kế toán thuế tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Dịch vụ làm Báo cáo tài chính trọn gói

Dịch vụ kiểm toán cho Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!