Categories
Tư vấn tài chính

DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH

Tư vấn tài chính Doanh nghiệp. Tư vấn đầu tư Doanh nghiệp. Tái cấu trúc bộ máy Doanh nghiệp. Hoàn thiện bộ máy vận hành nội bộ – Tự động hóa các Quy trình.

Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Đội ngũ chuyên gia Tài chính doanh nghiệp của Công ty TNHH tư vấn Tài chính – Kiểm toán Faco Việt Nam có thể tư vấn chuyên môn trong lĩnh vực tài chính góp phần cho sự thành của công dự án.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho cả lĩnh vực tài chính doanh nghiệptư vấn đầu tư.

Lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi bao gồm:

Dịch vụ thẩm định giá;

– Giao dịch thị trường vốn;

– Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) / Quỹ đầu tư tín thác bất động sản (REIT);

– Mua bán – sáp nhập (M & A);

Tái cơ cấu doanh nghiệp.

Dịch vụ giao dịch

Đội ngũ dịch vụ tư vấn giao dịch của Faco Việt Nam nhận ra sự phức tạp trong các giao dịch kinh doanh và sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá các cơ hội kinh doanh và thực hiện thành công các giao dịch.

Lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi bao gồm:

– Rà soát mua lại đặc biệt;

– Mô hình tài chính (bao gồm đánh giá mô hình);

– Đánh giá dự toán tài chính;

– Hỗ trợ hợp đồng;

– Hỗ trợ nhà cung cấp;

– Trí tuệ thương mại.

Tái cấu trúc & phá sản

Thực trạng kinh tế gây áp lực liên tục đối với môi trường kinh doanh của chúng ta. Đội ngũ chuyên gia tái cấu trúc và phá sản của FACO hỗ trợ các công ty gặp khó khăn, người cho vay, cổ đông và các bên liên quan khác có doanh nghiệp đang phải đối mặt với khủng hoảng tài chính.
Chúng tôi đảm bảo rằng cách tiếp cận phù hợp có thể đạt được lợi nhuận tài chính tối đa, nhanh chóng và hiệu quả.
Lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi bao gồm:

– Tái cơ cấu doanh nghiệp;

– Giám sát kế toán;

– Thu nhận;

– Thanh lý.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà đa năng Việt Thắng, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Công ty thành viên Bắc Ninh: Số 425 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Việt Nam.

Website: https://facovietnam.com

Email: Contact.facovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam

Khóa học kế toán thuế tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Dịch vụ làm Báo cáo tài chính trọn gói

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!