Categories
Tin tức tổng hợp

GÓI HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP MÙA COVID-19

Gói hỗ trợ doanh nghiệp mùa Covid-19!

FACO VIỆT NAM ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH.

Thời gian áp dụng đến hết 31/07/2021.

Miễn phí 100%:

1, Lập hồ sơ kỳ kê khai thuế Q2/2021 cho toàn bộ doanh nghiệp mới thành lập sau ngày 01/04/2021 ký hợp đồng với FACO từ ngày 01/06/2021.

2, Tư vấn , lập giấy đề nghị gia hạn tiền thuế theo nghị định 52/2021 cho tất cả các doanh nghiệp

3, Lập hồ sơ tạm dừng doanh nghiệp, Tư vấn ngành nghề phục vụ thành lập doanh nghiệp miễn phí cho mọi đối tượng doanh nghiệp.

4, Kết hợp cùng MISA tặng 01 năm sử dụng phần mềm kế toán online Misa amis ( kỳ báo cáo tài chính 2021) cho doanh nghiệp toàn bộ doanh nghiệp khách hàng tại tỉnh Bắc Giang.

Giảm phí 50%:

1, Tư vấn lập báo cáo tình hình tài chính , phân tích các chỉ số tài chính phục vụ nhu cầu tiếp cận vốn ngân hàng của doanh nghiệp.

Giảm PHÍ 20%:

1, Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói 2, Gói chữ ký số, hóa đơn điện tử, phần mềm bảo hiểm xã hội, các phần mềm tiện ích phục vụ công tác kế toán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!