Categories
Tin tức tổng hợp

QUY TRÌNH LÀM KẾ TOÁN SẢN XUẤT TRÊN PM MISA

QUY TRÌNH LÀM KẾ TOÁN SẢN XUẤT TRÊN PM MISA

Nhập và khai báo dữ liệu ban đầu

Tích đối tượng tập hợp chi phí => Vào thêm => Chọn đối tượng là SP (Làm các TP sau tương tự).

– Mua hàng nhập 

– Bán hàng nhập

=> Khác phần nhập kho Thành phẩm (TP) và xuất kho NVL

– Nhập kho TP

=> Kho => Nhập kho => Khai báo hàng nhập => Chọn đối tượng tập hợp giống như đối tượng Nhập kho TP.

– Xuất kho NVL

=> Kho => Xuất kho => Khai báo các mã hàng xuất số lượng => Chọn đối tượng tập hợp chi phí là đối tượng xuất là TP và Phân xưởng sản xuất.

– Hóa đơn tài chính, Báo nợ, Báo có làm giống Thương mại.

Bút toán cuối tháng:

– Làm lương, thanh toán lương, tính bảo hiểm, khấu trừ thuế TNCN trong phần nghiệp vụ khác.

+ Khấu hao – TSCĐ => Thêm => Cất => Cất

+ CCDC tương tự TSCĐ

– Giá vốn: => Kho => Tính giá xuất kho => Thực hiện

– Thuế: Đối chiếu mua vào, bán ra khớp với tờ khai => Khấu trừ tờ khai.

Giá thành

– Giá thành => Chọn giá thành sản xuất liên tục => Lên thanh công cụ thứ 2 chọn ngày hạch toán là ngày cuối cùng của tháng (Kỳ) => Kỳ giá thành => Chọn tháng 1 => Xem lên chi phí chưa => Cất.

– Phân bổ chi phí => Chọn kỳ 1 => Chọn chữ phân bổ bên góc tay phải => Cất.

– Tính giá thành => Chọn kỳ => Tích tính giá thành => Sau khi ra giá thành tích vào cập nhật giá Nhập kho – Xuất kho => Cất.

– Vào kho xem ra giá thành nhập kho, xuất kho trên Phiếu nhập kho, xuất kho.

Kết chuyển

– Vào nghiệp vụ => Tổng hợp => Vào kết chuyển lãi, lỗ.

– Cách kiểm tra (Tất cả đều trên Báo cáo).

– TK 112, 3331, 133 => Vào sổ kế toán chọn TK cần kiểm tra đối chiếu Sổ phụ ngân hàng với Tờ khai thuế

– TK 156 => Xem số cuối kỳ TK 156 trên CĐSPS là bao nhiêu? => Sau đó vào kho tích kho – Báo cáo tổng hợp tồn kho => Kiểm tra đối chiếu.

– TK 211, 214 => Xem cuối kỳ là bao nhiêu?

– Báo cáo – TSCĐ – Phân bổ TSCĐ => Đối chiếu mua vào, giá trị còn lại.

– CCDC tương tự TSCĐ.

– Báo cáo – CCDC – Phân bổ CCDC => Đối chiếu xem có khớp giá trị còn lại.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà đa năng Việt Thắng, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Công ty thành viên Bắc Ninh: Số 425 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Việt Nam.

Website: https://facovietnam.com

Email: Contact.facovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam

Khóa học kế toán thuế tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Dịch vụ làm Báo cáo tài chính trọn gói

Dịch vụ kiểm toán cho Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!