Categories
HƯỚNG DẪN Thuế Giá trị gia tăng Tin tức tổng hợp

TẶNG QUÀ CHO KHÁCH HÀNG CÓ PHẢI LẬP HÓA ĐƠN, KÊ KHAI TÍNH NỘP THUẾ GTGT VÀ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ HAY KHÔNG?

Hằng năm khoản chi phí hàng hóa, dịch vụ để cho, biếu, tặng khách hàng, đối tác… chiếm một tỷ lệ không hề nhỏ trong doanh nghiệp. Khi tặng quà cho khách hàng, các doanh nghiệp có phải lập hóa đơn, kê khai tính nộp thuế GTGT và chi phí tặng quà này có được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

 

Khi tặng quà cho khách hàng có phải lập hóa đơn?

 

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)

(được quy định tại  Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015)

Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.”

(được quy định tại  Khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015)

Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Một số hình thức khuyến mại cụ thể được thực hiện như sau:

“Đối với các hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ thì không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ tặng kèm.”

(được quy định tại  Tiết c Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013)

Như vậy khi doanh nghiệp dùng hàng hóa (như ấm chén, áo phông…) để tặng khách hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải lập hoá đơn GTGT, kê khai, tính nộp thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng cho khách hàng.

Khi doanh nghiệp dùng Phiếu quà tặng để tặng cho khách hàng, sau đó khách hàng đến các đại lý bán hàng của doanh nghiệp để đổi lấy hàng hóa thì khi tặng quà bằng Phiếu quà tặng chưa phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ do đó doanh nghiệp không phải lập hóa đơn. Căn cứ vào mục đích chi tiền doanh nghiệp lập chứng từ chi theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh việc tặng quà khách hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khách hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn thì cuối mỗi ngày công ty lập chung một hóa đơn GTGT ghi số tiền thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định (không phân biệt giá trị quà tặng trên 200.000đ hay dưới 200.000đ).

 

Chi phí chi phí tặng quà cho khách hàng có được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?

 

Khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm:

+ Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật;

+ Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt…

(được quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính)

Như vậy chi phí quà tặng cho khách hàng nhằm mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và phù hợp với quy định của pháp luật thương mại thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với các khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định trên.

theo Cục thuế Hà Nội – Phòng tuyên truyền – Hỗ trợ NNT

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà 269 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Công ty thành viên Bắc Ninh: Số 425 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Việt Nam.

Website: https://facovietnam.com

Email: Contact.facovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam

Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói dành cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang: https://facovietnam.com/dich-vu-ke-toan-bac-giang/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!