Categories
Xúc tiến thương mại

THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC MÙA HÈ

Thông báo thay đổi thời gian làm việc mùa Hè

Về việc thay đổi thời gian làm việc mùa hè của Công ty

Để phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, đảm bảo hiệu quả công tác, Faco Việt Nam thông báo giờ làm việc mùa hè (Từ ngày 19/04/2021) của Công ty như sau:

– Buổi sáng: Từ 7giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;

– Buổi chiều: Từ 13giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

Faco Việt Nam thông báo để các phòng ban, đơn vị, các nhân viên trong công ty biết và tổ chức thực hiện.

Phòng hành chính nhân sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!