Categories
BẢN TIN THUẾ

BẢN TIN THUẾ VÀ PHÁP LUẬT THÁNG 01/2021

Bản tin thuế và pháp luật tháng 01/2021.

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang

I. Công văn số 71/TCT-CS ngày 8/1/2021 về chính sách thuế nhà thầu

Trường hợp Công ty Intel Deutschland GmbH – Đức ký hợp đồng để chuyển nhượng/bán lại cho Công ty Intel Corporation – Mỹ các linh kiện, thành phẩm, bán thành phẩm được

Công ty Intel Deutschland GmbH – Đức giao cho Công ty TNHH Intel Products Việt Nam gia công, sản xuất lắp ráp, kiểm định tại nhà máy của Công ty TNHH Intel Products Việt Nam sau đó xuất khẩu ra nước ngoài,

cũng như chuyển nhượng Hợp đồng lắp ráp, kiểm định giữa Công ty Intel Deutschland GmbH – Đức và Công ty TNHH Intel Products Việt Nam cho Công ty Intel Corporation – Mỹ tiếp tục thực hiện việc giao gia công để xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và Công ty Intel Deutschland GmbH – Đức phát sinh thu nhập từ các giao dịch này thì đây được xác định là thu nhập từ hoạt động bán tài sản, chuyển nhượng hợp đồng lắp ráp, kiểm định của Công ty Intel Deutschland GmbH – Đức tại Việt Nam. nên Công ty Intel Deutschland GmbH – Đức thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ, hợp đồng, các tài liệu có liên quan khác đồng thời phối hợp, làm việc với Công ty TNHH Intel Products Việt Nam và các bên liên quan để hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định của pháp luật về thuế.

II. Công văn số 118/TCT-CS ngày 13/1/2021 về hồ sơ thu lệ phí trước bạ, trong đó có nêu trường hợp doanh nghiệp, tổ chức bán xe ô tô, xe gắn máy nhưng không xuất hóa đơn

Đối với những trường hợp tổ chức bán xe cho cá nhân nhưng không thực hiện việc xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng, Cục Thuế nơi chủ tài sản đăng ký quyền sở hữu, sử dụng có trách nhiệm chỉ đạo các Chi cục quản lý thuế các đối tượng bán xe (đối với trường hợp tổ chức bán xe và người mua năm trên cùng địa bàn một tỉnh) hoặc có văn bản đề nghị Cơ quan thuế địa phương nơi có tổ chức bán xe (đối với trường hợp các tổ chức bán và người mua không nằm trên cùng địa bàn một tỉnh) thực hiện kiểm tra đối với các tổ chức bán xe, căn cứ vào sổ về toán, chứng từ và hồ sơ của đơn vị đối chiếu với quy định của pháp luật thuế để tính và truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp; đồng thời yêu cầu tổ chức bán xe xuất hóa đơn cho người mua xe theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan thuế địa phương nhận được yêu cầu xác minh tình trạng hoạt động của tổ chức bán xe có trách nhiệm trả lời Cơ quan thuế có yêu cầu xác minh trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu.

Trường hợp Cơ quan thuế nơi có tổ chức bán xe ô tô xác định doanh nghiệp bỏ trốn, giải thể, phá sản hoặc mua bán nhiều lần mà người bán không xuất hóa đơn;  Nay người sử dụng xe ô tô đăng ký quyền sở hữu, sử dụng xe nhưng trong hồ

sơ không có hóa đơn mua hàng theo quy định nếu có nhu cầu mua hóa đơn lẻ thì chủ tài sản phải có trách nhiệm nộp thay thuế cho doanh nghiệp. Đề nghị Cục Thuế nơi chủ tài sản đi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng chỉ đạo các Chi cục Thuế bán hóa đơn lẻ cho chủ tài sản đê chủ tài sản được đăng ký quyền sở hữu, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Ngày 01/12/2020, Bộ Tài chính đã có Công văn số 14767/BTC-TCT về việc vướng mắc hồ sơ thu lệ phí trước bạ phương tiện theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bản photocopy gửi kèm theo).

Công văn số 14767/BTC-TCT ngày 1/12/2020 về vướng mắc hồ sơ thu LPTB phương tiện theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an (công văn đính kèm Công văn số 118/TCT-CS nêu trên)

Cơ quan Công an chịu trách nhiệm về hồ sơ pháp lý của phương tiện và cho phương tiện, tiếp nhận và thu hồi Giấy đăng ký xe, lưu giữ hồ sơ pháp lý của xe, đồng thời phát hành Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe đối với chủ phương tiện quy định tại khoản 3 Điều 1 9 Thông tư số 5812020 TT-BCA của Bộ Công an, nếu cơ quan Công an cho phép đăng ký phương tiện đối với trường hợp này’ thì cơ quan Thuế thực hiện thu lệ phí trước bạ theo quy định.

          Giao Cục Thuế làm việc và thống nhất với cơ quan Công an trên địa bàn về phương thức phối hợp trao đổi thông tin về hồ sơ để giải quyết thủ tục hành chính về thuế đối với trường hợp đăng ký chuyển đổi sở hữu đối với phương tiện ô tô, xe máy đảm bảo đúng nguyên tắc quy định trong Luật quản lý thuế, một loại giấy tờ người dân chỉ phải nộp cho một cơ quan Nhà nước (khuyến khích trao đổi bằng phương thức điện tử). Trường hợp chưa thực hiện liên thông điện tử đôi với việc trao đổi hồ sơ nêu trên giữa cơ quan Thuế và cơ quan Công an, đảm bảo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, cơ quan Thuế và cơ quan Công an cần thống nhất định kỳ đối chiếu hồ sơ đảm bảo thu đúng, thu đủ cho ngân sách nhà nước

III. Công văn số 121/TCT-CS ngày 13/1/2021 về khấu trừ giá trị lợi thế vị trí địa lý

–     Tại Khoản 3 và Khoản 5, Điều 48 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần quy định (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018) :

“Điều 48. Điều khoản chuyển tiếp

3. Các doanh nghiệp đã cổ phần hóa trước ngày Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, khi thực hiện khấu trừ giá trị lợi thế vị trí địa lý vào tiền thuê đất phải nộp hàng năm của công ty cố phần mà có khó khăn vướng mắc thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định xử lý.

5. Các doanh nghiệp cổ phần hóa đã chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cỏ phần trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng các quy định của Nghị định này… 

Căn cứ quy định trên, pháp luật không quy định doanh nghiệp nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm của doanh nghiệp cổ phần hóa, sau đó được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 được tiếp tục khấu trừ số tiền giá trị lợi thế vị trí địa lý mà doanh nghiệp cổ phần hóa chưa được khấu trừ hết vào tiền thuê đất phải nộp của doanh nghiệp nhận chuyển nhượng.

IV. Công văn số 153/TCT-CS ngày 14/1/2021 về chính sách thuế

Trường hợp Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam mua Bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng không phải là người lao động của Công ty để làm quà tặng theo chương trình khuyến mại đã đăng ký với Sở Công Thương tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, hợp đồng Bảo hiểm là giao dịch giữa Khách hàng và bên Công ty Bảo hiểm, Công ty là người đứng ra trả phí năm đầu tiên nhưng hóa đơn lại xuất mang tên khách hàng thông qua Hợp đồng Bảo hiểm giữa khách hàng và Công ty Bảo hiểm thì khoản chi này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp khách hàng được Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam đóng phí gói bảo hiểm cho năm đầu tiên thì khoản phí gói bảo hiểm này không thuộc điều chỉnh của Luật Thuế thu nhập cá nhân về thu nhập chịu thuế từ quà tặng.

1. Công văn số 71/TCT-CS ngày 8/1/2021 về chính sách thuế nhà thầu

Trường hợp Công ty Intel Deutschland GmbH – Đức ký hợp đồng để chuyển nhượng/bán lại cho Công ty Intel Corporation – Mỹ các linh kiện, thành phẩm, bán thành phẩm được Công ty Intel Deutschland GmbH – Đức giao cho Công ty TNHH Intel Products Việt Nam gia công, sản xuất lắp ráp, kiểm định tại nhà máy của Công ty TNHH Intel Products Việt Nam sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, cũng như chuyển nhượng Hợp đồng lắp ráp, kiểm định giữa Công ty Intel Deutschland GmbH – Đức và Công ty TNHH Intel Products Việt Nam cho Công ty Intel Corporation – Mỹ tiếp tục thực hiện việc giao gia công để xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và Công ty Intel Deutschland GmbH – Đức phát sinh thu nhập từ các giao dịch này thì đây được xác định là thu nhập từ hoạt động bán tài sản, chuyển nhượng hợp đồng lắp ráp, kiểm định của Công ty Intel Deutschland GmbH – Đức tại Việt Nam. nên Công ty Intel Deutschland GmbH – Đức thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ, hợp đồng, các tài liệu có liên quan khác đồng thời phối hợp, làm việc với Công ty TNHH Intel Products Việt Nam và các bên liên quan để hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định của pháp luật về thuế.

2. Công văn số 118/TCT-CS ngày 13/1/2021 về hồ sơ thu lệ phí trước bạ, trong đó có nêu trường hợp doanh nghiệp, tổ chức bán xe ô tô, xe gắn máy nhưng không xuất hóa đơn

Đối với những trường hợp tổ chức bán xe cho cá nhân nhưng không thực hiện việc xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng, Cục Thuế nơi chủ tài sản đăng ký quyền sở hữu, sử dụng có trách nhiệm chỉ đạo các Chi cục quản lý thuế các đối tượng bán xe (đối với trường hợp tổ chức bán xe và người mua năm trên cùng địa bàn một tỉnh) hoặc có văn bản đề nghị Cơ quan thuế địa phương nơi có tổ chức bán xe (đối với trường hợp các tổ chức bán và người mua không nằm trên cùng địa bàn một tỉnh) thực hiện kiểm tra đối với các tổ chức bán xe, căn cứ vào sổ về toán, chứng từ và hồ sơ của đơn vị đối chiếu với quy định của pháp luật thuế để tính và truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp; đồng thời yêu cầu tổ chức bán xe xuất hóa đơn cho người mua xe theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan thuế địa phương nhận được yêu cầu xác minh tình trạng hoạt động của tổ chức bán xe có trách nhiệm trả lời Cơ quan thuế có yêu cầu xác minh trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu.

Trường hợp Cơ quan thuế nơi có tổ chức bán xe ô tô xác định doanh nghiệp bỏ trốn, giải thể, phá sản hoặc mua bán nhiều lần mà người bán không xuất hóa đơn;  Nay người sử dụng xe ô tô đăng ký quyền sở hữu, sử dụng xe nhưng trong hồ

sơ không có hóa đơn mua hàng theo quy định nếu có nhu cầu mua hóa đơn lẻ thì chủ tài sản phải có trách nhiệm nộp thay thuế cho doanh nghiệp. Đề nghị Cục Thuế nơi chủ tài sản đi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng chỉ đạo các Chi cục Thuế bán hóa đơn lẻ cho chủ tài sản đê chủ tài sản được đăng ký quyền sở hữu, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Ngày 01/12/2020, Bộ Tài chính đã có Công văn số 14767/BTC-TCT về việc vướng mắc hồ sơ thu lệ phí trước bạ phương tiện theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bản photocopy gửi kèm theo).

Công văn số 14767/BTC-TCT ngày 1/12/2020 về vướng mắc hồ sơ thu LPTB phương tiện theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an (công văn đính kèm Công văn số 118/TCT-CS nêu trên)

Cơ quan Công an chịu trách nhiệm về hồ sơ pháp lý của phương tiện và cho phương tiện, tiếp nhận và thu hồi Giấy đăng ký xe, lưu giữ hồ sơ pháp lý của xe, đồng thời phát hành Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe đối với chủ phương tiện quy định tại khoản 3 Điều 1 9 Thông tư số 5812020 TT-BCA của Bộ Công an, nếu cơ quan Công an cho phép đăng ký phương tiện đối với trường hợp này’ thì cơ quan Thuế thực hiện thu lệ phí trước bạ theo quy định.

          Giao Cục Thuế làm việc và thống nhất với cơ quan Công an trên địa bàn về phương thức phối hợp trao đổi thông tin về hồ sơ để giải quyết thủ tục hành chính về thuế đối với trường hợp đăng ký chuyển đổi sở hữu đối với phương tiện ô tô, xe máy đảm bảo đúng nguyên tắc quy định trong Luật quản lý thuế, một loại giấy tờ người dân chỉ phải nộp cho một cơ quan Nhà nước (khuyến khích trao đổi bằng phương thức điện tử). Trường hợp chưa thực hiện liên thông điện tử đôi với việc trao đổi hồ sơ nêu trên giữa cơ quan Thuế và cơ quan Công an, đảm bảo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, cơ quan Thuế và cơ quan Công an cần thống nhất định kỳ đối chiếu hồ sơ đảm bảo thu đúng, thu đủ cho ngân sách nhà nước

3. Công văn số 121/TCT-CS ngày 13/1/2021 về khấu trừ giá trị lợi thế vị trí địa lý

–     Tại Khoản 3 và Khoản 5, Điều 48 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần quy định (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018) :

“Điều 48. Điều khoản chuyển tiếp

3. Các doanh nghiệp đã cổ phần hóa trước ngày Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, khi thực hiện khấu trừ giá trị lợi thế vị trí địa lý vào tiền thuê đất phải nộp hàng năm của công ty cố phần mà có khó khăn vướng mắc thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định xử lý.

5. Các doanh nghiệp cổ phần hóa đã chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cỏ phần trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng các quy định của Nghị định này… 

Căn cứ quy định trên, pháp luật không quy định doanh nghiệp nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm của doanh nghiệp cổ phần hóa, sau đó được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 được tiếp tục khấu trừ số tiền giá trị lợi thế vị trí địa lý mà doanh nghiệp cổ phần hóa chưa được khấu trừ hết vào tiền thuê đất phải nộp của doanh nghiệp nhận chuyển nhượng.

4. Công văn số 153/TCT-CS ngày 14/1/2021 về chính sách thuế

Trường hợp Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam mua Bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng không phải là người lao động của Công ty để làm quà tặng theo chương trình khuyến mại đã đăng ký với Sở Công Thương tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, hợp đồng Bảo hiểm là giao dịch giữa Khách hàng và bên Công ty Bảo hiểm, Công ty là người đứng ra trả phí năm đầu tiên nhưng hóa đơn lại xuất mang tên khách hàng thông qua Hợp đồng Bảo hiểm giữa khách hàng và Công ty Bảo hiểm thì khoản chi này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp khách hàng được Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam đóng phí gói bảo hiểm cho năm đầu tiên thì khoản phí gói bảo hiểm này không thuộc điều chỉnh của Luật Thuế thu nhập cá nhân về thu nhập chịu thuế từ quà tặng.

Nguồn: VTCA

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà 269 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Công ty thành viên Bắc Ninh: Số 425 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Việt Nam.

Website: https://facovietnam.com

Email: Contact.facovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam

Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói dành cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang: https://facovietnam.com/dich-vu-ke-toan-bac-giang/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!