Categories
BẢN TIN THUẾ

BẢN TIN THUẾ VÀ PHÁP LUẬT THÁNG 09/2021

Bản tin thuế và pháp luật tháng 09/2021

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang

Hóa đơn

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về hóa đơn và chứng từ

 

Ngày 28/07/2021, Bộ Tài chính ban hành dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, gồm một số nội dung sau:

Hóa đơn điện tử (“HĐĐT”): quy định về việc ủy nhiệm lập HĐĐT; mẫu, ký hiệu HĐĐT; các trường hợp rủi ro cao về thuế; HĐĐT có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế; tiêu chí lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ về HĐĐT; v.v;

Hóa đơn giấy: quy định về tên, loại, ký hiệu, tên liên hóa đơn;

Sử dụng biên lai thu thuế, phí, lệ phí của cơ quan thuế đối với cá nhân;

Hiệu lực thi hành: 01/07/2022.

Công văn số 1039/TCT-CS ngày 9/4/2021 của Tổng Cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn thương mại từ nhà cung cấp nước ngoài

 

Căn cứ điều 20 Luật kế toán 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của quy định về hóa đơn

“1.Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định về chứng từ kế toán:

“5. Các chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài khi sử dụng để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính ở Việt Nam phải được dịch các nội dung chủ yếu quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật kế toán ra tiếng Việt. Đơn vị kế toán phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của nội dung chứng từ kế toán được dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt. Bản chứng từ kế toán dịch ra tiếng Việt phải đính kèm với bản chính bằng tiếng nước ngoài.

Các tài liệu kèm theo chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài như các loại hợp đồng, hồ sơ kèm theo chứng từ thanh toán, hồ sơ dự án đầu tư, báo cáo quyết toán và các tài liệu liên quan khác của đơn vị kế toán không bắt buộc phải dịch ra tiếng Việt trừ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy:

– Hóa đơn ghi bằng tiếng nước ngoài (như hóa đơn thương mại) khi sử dụng để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính ở Việt Nam phải được dịch các nội dung chủ yếu ra tiếng Việt cho mục đích tính thuế TNDN.

– Riêng các tài liệu kèm theo chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài như các loại hợp đồng, hồ sơ kèm theo chứng từ thanh toán, hồ sơ dự án đầu tư, báo cáo quyết toán và các tài liệu liên quan khác của đơn vị kế toán không bắt buộc phải dịch ra tiếng Việt trừ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(Công văn số 1039/TCT-CS ngày 9/4/2021 của Tổng Cục Thuế)

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tổng hợp các chi phí sản xuất và quản lý chung liên quan đến Covid-19

Chi phí ủng hộ, tài trợ cho hoạt động phòng chống COVID-19

 

Chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ theo quy định được trừ cho mục đích tính thuế TNDN nếu có đầy đủ hồ sơ chứng từ theo quy định.

(Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 ban hành bởi Chính Phủ)

(Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 02/06/2021 ban hành bởi Bộ Tài chính)

Chi phí khấu hao tài sản cố định khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Mặc dù trước đây một số Cục thuế địa phương có hướng dẫn rằng, do không thuộc các trường hợp đặc thù được quy định trong Thông tư nên chi phí khấu hao trong giai đoạn ngừng hoạt động không được trừ, Bộ Tài chính đã ban hành công văn hướng dẫn một trường hợp cụ thể và cho rằng “do nhu cầu sụt giảm, doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm dừng hoạt động một số tài sản cố định dưới 9 tháng trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì thuộc trường hợp tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ”. Theo đó, chi phí khấu hao trong giai đoạn này có thể được chấp nhận là chi phí được trừ cho thuế TNDN.

(Công văn số 12452/BTC-TCT ngày 09/10/2020 ban hành bởi Bộ Tài chính)

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế Tiêu thụ đặc biệt (“TTĐB”) đối với xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng

 

Luật Thuế TTĐB không sử dụng thuật ngữ “xe ô tô con” cho đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hay đối tượng không chịu Thuế TTĐB. Vì vậy, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu xe ô tô vừa chở người vừa chở hàng theo quy định tại Luật Thuế TTĐB số 27/2008/QH12, đáp ứng tiêu chí xe ô tô loại thiết kế vừa chở người vừa chở hàng do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thì áp dụng mức thuế TTĐB như sau:

Loại có dung tích xi lanh từ 2.500 cm3 trở xuống: 15%;

Loại có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3: 20%;

Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3: 25%.

(Công văn số 3335/TCHQ-TXNK ngày 02/07/2021 ban hành bởi Tổng cục Hải quan)

Bảo hiểm xã hội

Cập nhật một số chính sách về BHXH, BHYT, BHTN trong tình hình dịch Covid – 19

Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 

BHXH đã có thông báo cho đơn vị số tiền tạm tính mức bảo hiểm được giảm. Trên cơ sở này, doanh nghiệp tự tiến hành chi tiền cho hoạt động hỗ trợ người lao động phòng chống dịch Covid-19. Trong giai đoạn này, người lao động có xảy ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp sẽ vẫn được chi trả bảo hiểm như bình thường.

Số tiền có được từ việc giảm đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp sẽ được người sử dụng lao động sử dụng vào mục đích phòng chống đại dịch Covid-19 cho người lao động.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về việc khoản tiền này chi hỗ trợ cho người lao động, liệu doanh nghiệp có phải quyết toán thuế không. Do đó, doanh nghiệp có thể:

– Chi mua trang thiết bị phòng chống Covid-19, dụng cụ test nhanh Covid-19. Trong trường hợp này, doanh nghiệp cần phải có hóa đơn chứng từ cho mục đích đối chiếu kiểm tra và khai thuế (nếu có).

– Hoặc chi trực tiếp cho người lao động. Trong trường hợp này, doanh nghiệp cần lập danh sách người lao động được chi trả và ký nhận.

Tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất

 

Tiếp tục tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất tương tự Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ cho đối tượng người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm lao động tham gia bảo hiểm xã hội (giảm từ 15% trở lên so với thời điểm tháng 04/2021).

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định chi tiết cách tính tỷ lệ giảm lao động tham gia bảo hiểm xã hội và việc đóng bù cho thời gian tạm dừng. Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là 06 tháng, kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị, nhưng không quá 12 tháng đối với trường hợp đã áp dụng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP.

Doanh nghiệp nộp văn bản đề nghị theo Mẫu số 01 theo Quyết định này cho cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH, đồng thời gửi một (01) bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát và sẽ được cơ quan BHXH xử lý trong vòng năm (05) ngày làm việc.

Hỗ trợ chi phí cho người sử dụng lao động để đào tạo duy trì việc làm cho người lao động

 

Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp (đóng đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ).

Mức hỗ trợ tối đa là 1.500.000 đồng/người lao động/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa 06 tháng.

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính để được xử lý.

Hỗ trợ một lần cho người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

 

Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 sẽ được hưởng mức hỗ trợ một (01) lần. Cụ thể:

– Nghỉ việc từ 15 ngày đến dưới 1 tháng: 1.855.000 đồng/người;

– Từ 1 tháng trở lên: 3.710.000 đồng/người;

Một số lưu ý khác

 

Nếu doanh nghiệp đã nộp 0.5% bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong tháng 7 sẽ được cấn trừ số tiền thừa này cho phần BHXH phải đóng của tháng sau, doanh nghiệp không cần làm thủ tục thông báo BHXH.

Người lao động bị nhiễm Covid-19 nếu có giấy cách ly và hoàn thành nghĩa vụ điều trị Covid-19 có thể làm cơ sở thay thế cho mẫu C65 để được nhận tiền hưởng bảo hiểm ốm đau.

Hiện tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP. Hồ Chí Minh có hỗ trợ một số phương án (gửi hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp qua đường bưu điện, hỗ trợ người lao động qua đường dây nóng, qua ứng dụng Zalo) để người lao động trong khu cách ly, phong tỏa có thể kịp thời nộp được hồ sơ bảo hiểm tự nguyện và được nhận bảo hiểm tự nguyện trong giai đoạn giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Người sử dụng lao động vẫn có thể đóng bảo hiểm y tế cho người lao động trong thời gian doanh nghiệp ngừng hoạt động.

Xuất nhập cảnh

Giảm thời gian cách ly tập trung đối với trường hợp thông thường

 

Giảm thời gian cách ly tập trung 21 ngày và cách ly tại nơi lưu trú 07 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung (theo Công điện hỏa tốc số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/05/2021) xuống còn 14 ngày đối với người nhập cảnh vào Việt Nam, sau đó tiếp tục cách ly 14 ngày tại nơi cư trú.

(Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14 /07 /2021 ban hành bởi Bộ Y Tế)

Giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã hồi phục sau Covid-19

 

Thực hiện cách ly y tế tập trung 07 ngày và theo dõi y tế trong 07 ngày tiếp theo đối với người nhập cảnh đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP) trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận.

Đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh) và có giấy chứng nhận tiêm chủng;

Hoặc: Đã từng bị nhiễm SARS-CoV-2 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SAR-COV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh) và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp.

Đối với các đối tượng không đáp ứng các điều kiện trên, thời hạn kiểm dịch áp dụng vẫn là 14 ngày kiểm dịch tập trung và 14 ngày tự giám sát như hiện hành.

Các địa phương tổ chức triển khai nội dung trên theo chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể của từng địa phương

(Công văn số 6288/BYT-MT ngày 04/08/2021 ban hành bởi Bộ Y tế)

Hướng dẫn kiểm tra, công nhận Giấy chứng nhận tiêm chủng/Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 và Danh sách cập nhật các Mẫu giấy đã được giới thiệu qua con đường ngoại giao

 

Để triển khai Hướng dẫn cách ly ban hành tại Công văn số 6288/BYT/MT, Cục Lãnh sự đã đề nghị các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài:

Nếu mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng, Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 chưa được giới thiệu chính thức cho Cơ quan đại diện (“CQĐD”): CQĐD làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự/xác nhận để người nhập cảnh sử dụng Giấy này ở Việt Nam.

Nếu mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng, Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 đã được giới thiệu chính thức qua đường ngoại giao: CQĐD thông báo cho người đã được tiêm chủng mang trực tiếp Giấy đó về trong nước, các cơ quan chức năng trong nước sẽ xem xét, đối chiếu với các bản mẫu đã được giới thiệu chính thức.

Cục lãnh sự cập nhật thường xuyên mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng/Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 đã được giới thiệu chính thức trên website:https://lanhsuvietnam.gov.vn/

(Công văn số 2974/LS-PL ngày 06/08/2021 ban hành bởi Cục Lãnh sự Bộ ngoại giao và Công văn 3100/LS-PL ngày 13/08/2021 ban hành bởi Cục Lãnh sự – Bộ ngoại giao)

Để được tư vấn đầy đủ về các vấn đề nêu trên xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Văn phòng Bắc Giang

Tầng 5, tòa nhà 269 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Tel: +84 2046 536 666

Email: headoffice@facovietnam.com

Văn phòng Bắc Ninh

Số 425 Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Tel: +84 386 014 688

Email: contact.facobacninh@gmail.com

© Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Tư vấn tài chính – Kiểm toán Faco Việt Nam

Ấn phẩm này chỉ chứa những nội dung mang tính thông tin chung, không nhằm đưa ra những hướng dẫn và tư vấn cụ thể nào về kế toán, thuế, pháp lý hay những vấn đề chuyên môn khác và không được cung cấp cho bất kỳ trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Độc giả cần tham khảo các ý kiến của các chuyên gia tư vấn đối với bất cứ vấn đề cụ thể nào.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà 269 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Công ty thành viên Bắc Ninh: Số 425 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Việt Nam.

Website: https://facovietnam.com

Email: Contact.facovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam

Khóa học kế toán thuế tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Dịch vụ làm Báo cáo tài chính trọn gói

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!