Categories
HƯỚNG DẪN Thuế Giá trị gia tăng Tin tức tổng hợp

CÁCH XÁC ĐỊNH KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO THÁNG HAY QUÝ

Cách xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý

Cơ sở pháp lý xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý

– Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ban hành ngày 13/06/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020;

– Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định một số điều của luật quản lý thuế năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020.

Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói dành cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang: https://facovietnam.com/dich-vu-ke-toan-bac-giang/

Cách xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý

Kê khai thuế GTGT theo quý

 

Căn cứ theo điểm a khoản 1 điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định, kê khai theo quý được xác định khi thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

– Thứ nhất: Có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

– Thứ hai: Trường hợp người nộp thuế bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kê khai thuế GTGT theo tháng

 

– Khai thuế GTGT theo tháng áp dụng đối với những doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề >= 50 tỷ đồng.

Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề

– Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng).

– Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

Xác định nghĩa vụ kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý?

Căn cứ theo khoản 2 điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định:

“Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.”

Như vậy, người nộp thuế phải tự xác định mình thuộc đối tượng khai thuế theo quý hay theo tháng.

Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói dành cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang: https://facovietnam.com/dich-vu-ke-toan-bac-giang/

Xác định kê khai thuế GTGT sai chu kỳ thì làm như thế nào?

Trường hợp xác định sai từ đối tượng kê khai quý sang đối tượng kê khai tháng

 

Thực hiện kê khai cho hết năm dương lịch đó.

Trường hợp xác định sai từ đối tượng kê khai tháng sang đối tượng kê khai quý

 

Người nộp thuế phát hiện ra:

– Phải thực hiện kê khai theo tháng kể từ tháng đầu của Quý tiếp theo.

– Phải nộp Bản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP và phải tính tiền chậm nộp theo quy định.

Cơ quan thuế phát hiện ra:

– Xác định lại số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số người nộp thuế đã kê khai và phải tính tiền chậm nộp theo quy định;

– Người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ thời điểm nhận được văn bản của cơ quan thuế.

Chuyển từ kê khai thuế GTGT từ tháng thành kê khai thuế GTGT theo quý cần làm gì?

– Trường hợp người nộp thuế đang thực hiện khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP đề nghị thay đổi kỳ tính thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý.

– Nếu sau thời hạn này người nộp thuế không gửi văn bản đến cơ quan thuế thì người nộp thuế tiếp tục thực hiện khai thuế theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.

Thời kỳ kê khai thuế GTGT

Căn cứ theo điểm a khoản 2 điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP Quy định:

“…a) Người nộp thuế đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch.”

Căn cứ theo Quy định nêu trên thì:

– Việc thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý theo Nghị định mới chỉ ổn định cho 01 năm tài chính. Hết năm tài chính xác định lại theo các tiêu thức như trên.

Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói dành cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang: https://facovietnam.com/dich-vu-ke-toan-bac-giang/

Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT

Thời hạn kê khai thuế

– Kê khai thuế GTGT theo quý: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

– Kê khai thuế GTGT theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Chú ý: Dù có hay không phát sinh thì hàng quý (hoặc hàng tháng) vẫn phải nộp Tờ khai thuế GTGT.

Thời hạn nộp tiền thuế GTGT

Hạn nộp tiền thuế GTGT cũng là hạn nộp tờ khai (nếu có phát sinh tiền thuế phải nộp).

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà 269 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Công ty thành viên Bắc Ninh: Số 425 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Việt Nam.

Website: https://facovietnam.com

Email: Contact.facovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam

Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói dành cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang: https://facovietnam.com/dich-vu-ke-toan-bac-giang/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!