Categories
HƯỚNG DẪN Thủ tục Doanh nghiệp Tin tức tổng hợp

MỨC ĐÓNG, MỨC XỬ PHẠT, SỐ TIỀN ĐÓNG QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2021 LÀ BAO NHIÊU? HỒ SƠ ĐỂ ĐƯỢC TÍNH CHI PHÍ DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?

Mức đóng, mức xử phạt, số tiền đóng quỹ phòng chống thiên tai năm 2021 là bao nhiêu và hồ sơ để được tính chi phí doanh nghiệp là gì?

Hàng năm theo quy định các doanh nghiệp phải nộp Quỹ phòng chống thiên tai vào ngày 30 tháng 5 hàng năm (tùy địa phương có thông báo nộp tới doanh nghiệp trước hoặc sau ngày đó).

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang

Mức đóng quỹ phòng chống thiên tai năm 2021

Đối tượng bắt buộc phải đóng

 

Mức đóng của Người lao động:

Theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định 94/2014/NĐ-CP quy định: Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 01 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng.

Trong đó, tiền lương ngày được trả cho 01 ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày (theo khoản 4 Điều 14 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH).

Nghị định 145/2020/NĐ-CP, lương tối thiểu vùng năm 2021 thì mức đóng Qũy phòng, chống thiên tai của người lao động năm 2021 vẫn tiếp tục giữ nguyên như năm 2020 như sau:

Vùng

Năm 2021

Vùng I

4.420.000

Vùng II

3.920.000

Vùng III

3.430.000

Vùng IV

3.070.000

Mức đóng của Doanh nghiệp: 

Theo Nghị định 94/2014/NĐ-CP tại Điều 5 quy định đối tượng và mức góp cho quỹ như sau:

“1. Các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập:

Mức đóng góp bắt buộc một năm là hai phần vạn trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.”

Đối tượng được miễn đóng năm 2021

 

Theo Nghị định 94/2014/NĐ-CP tại  Điều 6 quy định Đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp như sau:

Đối tượng được miễn đóng góp:

a) Thương binh, bệnh binh và những người được hưởng chính sách như thương binh;

b) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sỹ;

c) Quân nhân làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân đang hưởng phụ cấp sinh hoạt phí;

d) Sinh viên, học sinh đang theo học tập trung dài hạn tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học, Dạy nghề;

đ) Người khuyết tật hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; người mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên;

e) Người đang trong giai đoạn thất nghiệp hoặc không có việc làm từ 6 tháng trong 1 năm trở lên;

g) Thành viên hộ gia đình thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo; thành viên thuộc hộ gia đình ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa; thành viên thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, tai nạn;

h) Hợp tác xã không có nguồn thu;

i) Tổ chức kinh tế hạch toán độc lậptrong năm bị thiệt hại do thiên tai gây ra về tài sản, nhả xưởng, thiết bị; phải tu sửa, mua sắm với giá trị lớn hơn hai phần vạn tổng giá trị tài sản của tổ chức hoặc phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 5 ngày trở lên.

Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói dành cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang: https://facovietnam.com/dich-vu-ke-toan-bac-giang/

Đối tượng được giảm, tạm hoãn đóng góp

 

Tổ chức kinh tế hạch toán độc lập được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì được xem xét giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ.

CHÚ Ý:  Trường hợp “h) Hợp tác xã không có nguồn thu” là hợp tác xã không có doanh thu tại năm trước liền kề và năm phải nộp quỹ phòng chống thiên tai thuộc đối tượng miễn đóng quỹ phòng chống thiên tai.

Hồ sơ nộp để được xét miễn đóng quỹ phải nộp trước thời thời điểm chốt kế hoạch thu quỹ PCTT của UBND tỉnh cụ thể

Theo Nghị định 94/2014/NĐ-CP tại  Điều 7 quy định Thẩm quyền quyết định miễn, giảm, tạm hoãn và thời hạn được miễn, giảm, tạm hoãn:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định miễn, giảm, tạm hoãn đối với các đối tượng được quy định tại Điều 6 Nghị định này.

Việc xét miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ của địa phương được tiến hành mỗi năm một lần vào thời điểm giao chỉ tiêu kế hoạch thu Quỹ. Trường hợp miễn, giảm, tạm hoãn do thiệt hại thiên tai, tổ chức, cá nhân phải báo cáo thiệt hại và đề xuất chính quyền địa phương để tổng hợp gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn, giảm, tạm hoãn. Trường hợp đối tượng đã đóng góp tiền nộp vào Quỹ, nếu được xét miễn, giảm, tạm hoãn thì số tiền đã nộp được trừ vào số tiền đóng góp của năm sau.

Mức xử phạt khi không đóng quỹ phòng chống thiên tai năm 2021

Nghị định 104/2017/NĐ-CP, nghị định này được ban hành ngày 14 tháng 9 năm 2017 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2017 quy định:

Điều 11. Vi phạm về đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai


1. Phạt tiền bằng số tiền phải đóng góp còn thiếu theo từng đợt nhưng tối thiểu là 50.000 đồng, tối đa không quá 50.000.000 đồng đối với hành vi đóng thiếu quỹ phòng, chống thiên tai hàng năm, cụ thể

 

a) Đối với cá nhân đến ngày 30 tháng 5 đã đóng nhưng chưa đóng đủ mức phải đóng góp theo quy định và trong thời gian từ sau ngày 30 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm mới đóng phần còn thiếu;
b) Đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập:
Đến ngày 30 tháng 5 đã đóng lần thứ nhất nhưng chưa đóng đủ số tiền phải đóng góp theo quy định và số tiền thiếu của lần thứ nhất đóng trước ngày 30 tháng 10 hàng năm.
Đến ngày 30 tháng 10 hàng năm đã đóng lần thứ hai nhưng chưa đóng đủ số tiền phải đóng góp theo quy định và số tiền còn thiếu của lần thứ hai đóng trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Phạt tiền gấp 1,5 lần mức phải đóng góp theo từng đợt nhưng tối thiểu là 50.000 đồng, tối đa không quá 50.000.000 đồng đối với hành vi đóng chậm quỹ phòng, chống thiên tai hàng năm, cụ thể

 

a) Đối với cá nhân đóng quỹ phòng, chống thiên tai trong thời gian từ sau ngày 30 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm;
b) Đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập đóng lần thứ nhất trong thời gian từ sau ngày 30 tháng 5 đến ngày 30 tháng 10 hàng năm và đóng số tiền còn lại trong thời gian từ sau ngày 30 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm.

3. Phạt tiền gấp 2,0 lần mức phải đóng góp theo từng đợt nhưng tối thiểu là 50.000 đồng, tối đa không quá 50.000.000 đồng đối với hành vi không đóng quỹ phòng, chống thiên tai hàng năm, cụ thể

 

a) Đối với cá nhân đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm chưa đóng đủ quỹ phòng, chống thiên tai;
b) Đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập đến hết ngày 30 tháng 10 hàng năm chưa đóng lần thứ nhất và đến hết ngày 31 tháng 12 chưa đóng số tiền còn lại phải đóng góp quỹ phòng, chống thiên tai.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả

 

Buộc đóng góp quỹ phòng chống thiên tai theo mức quy định đối với hành vi vi phạm tại khoản 1, 2, 3 Điều này.

Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói dành cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang: https://facovietnam.com/dich-vu-ke-toan-bac-giang/

Hướng dẫn cách ghi nhận khoản chi nộp quỹ PCTT là chi phí được trừ của doanh nghiệp như sau

Căn cứ theo Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6, Khoản 1 quy định về các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau

 

“1.Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.”

Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6, Khoản 2 quy định về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau

 

“2.25. Chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây:

a) Tài trợ cho khắc phục hậu quả thiên tai gồm: tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để khắc phục hậu quả thiên tai trực tiếp cho tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; cá nhân bị thiệt hại do thiên tai thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của tổ chức bị thiệt hại do thiên tai (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) là đơn vị nhận tài trợ (theo mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).”

Kết luận 

Căn cứ theo quy định trên, Doanh nghiệp chi nộp quỹ phòng chống thiên tai được tính vào chi phí được trừ nếu:

– Có chứng từ nộp tiền quỹ phòng chống thiên tai vào Kho Bạc Nhà Nước của tỉnh nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

– Hạch toán trên sổ sách:

Nợ TK 642: Số tiền Quỹ PCTT doanh nghiệp phải nộp

Nợ TK 334: Số tiền Quỹ PCTT Người lao động phải nộp

Có TK: 111,112: Tổng số tiền Doanh nghiệp đi nộp vào Quỹ PCTT.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà 269 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Công ty thành viên Bắc Ninh: Số 425 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Việt Nam.

Website: https://facovietnam.com

Email: Contact.facovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam

Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói dành cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang: https://facovietnam.com/dich-vu-ke-toan-bac-giang/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!