Categories
HƯỚNG DẪN Thủ tục Doanh nghiệp Tin tức tổng hợp

MỘT SỐ CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN VỀ CÁC KHOẢN CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN COVID

 

Chi phí cách ly Covid đối với chuyên gia nước ngoài

1.Chi phí cách ly cho chuyên gia nước ngoài tại khách sạn sẽ tính là chi phí được trừ cho thuế TNDN nếu:

– Có đầy đủ hóa đơn chứng từ thanh toán theo quy định.

– Trên hợp đồng lao động giữa Công ty và chuyên gia có đề cập Công ty sẽ chi trả tiên nhà ở cho chuyên gia

2.Về việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN:

– Trường hợp người lao động nước ngoài được Công ty chi trả khoản chi phí cách ly phòng chống dịch Covid-19 khi nhập cảnh vào Việt Nam thì khoản chi phí này là lợi ích được hưởng của người lao động. Do đó, khoản chi nêu trên được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động.

(Trích dẫn Công văn Số: 5032/TCT-CS ngày 26/11/2020 V/v chi phí cách ly phòng chống dịch Covid 19 của chuyên gia nước ngoài

Chi phí khấu hao tài sản tạm ngừng do Covid

1.Trường hợp tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng phải tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 09 tháng; tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó, doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao tài sản cố định trong thời gian tạm dừng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

2.Doanh nghiệp phải lưu giữ và cung cấp đầy đủ hồ sơ, lý do của việc tạm dừng tài sản cố định khi cơ quan thuế yêu cầu-

( Trích dẫn Công văn Số: 12452/BTC-TCT ngày 09/10/2020 V/v chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp)

Chi phí cho người lao động trong thời gian cách ly Covid

1.Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công cho người lao động nghỉ trong thời gian giãn cách xã hội, thời gian chờ việc do ảnh hưởng của dịch Covid và các khoản chi khác có tính chất phúc lợi trực tiếp cho người lao động thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các khoản chi đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC) của Bộ Tài chính.

( Trích dẫn Công văn Số: 89924/CT-TTHT ngày 09/10/2020 của Cục thuế TP Hà Nội V/v chi phí tiền lương và chi phí khác do ảnh hưởng bởi dịch Covid)

2.Trường hợp Công ty trong đợt dịch covid-19 có phát sinh các khoản chi phí cách ly cho Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV (không do cá nhân làm chủ) là chuyên gia nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam thực hiện cách ly theo quy định của pháp luật nếu các khoản chi này nội dung ghi rõ tên cá nhân hưởng thì được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo quy định tại tiết đ.3.2 Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

( Trích dẫn Công văn Số 97748/CT-TTHT ngày 10/11/2020 của Cục thuế Hà Nội V/v thuế TNDN, TNCN đối với khoản chi cho CBNV trong đợt dịch Covid-19)

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà 269 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Công ty thành viên Bắc Ninh: Số 425 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Việt Nam.

Website: https://facovietnam.com

Email: Contact.facovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam

Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói dành cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang: https://facovietnam.com/dich-vu-ke-toan-bac-giang/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!