Categories
TIN TỨC Tin tức tổng hợp

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CHO DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CHO DOANH NGHIỆP

Thủ tục giảm vốn điều lệ là phương thức giải quyết yêu cầu rút vốn, mua lại vốn góp của các thành viên, cổ đông công ty. Thủ tục giảm vốn điều lệ là việc phải làm của doanh nghiệp nếu mức vốn điều lệ đăng ký không còn tương ứng với vốn điều lệ thực của công ty

  1. Thủ tục đăng ký gồm:

Quy trình đăng ký giảm vốn điều lệ cho doanh nghiệp thường sẽ bao gồm những bước sau:

1 Chuẩn bị hồ sơ: Bao gồm quyết định của hội đồng quản trị hoặc đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ , thông báo về việc giảm vốn và các tài liệu liên quan khác.

  1. Gửi hồ sơ: Đến cơ quan đăng ký kinh doanh tại địa chỉ trụ sở chính để nộp hồ sơ.

Chờ cơ quan nhà nước xem xét: Cơ quan nhà nước sẽ xem xét hồ sơ và có thể yêu cầu thêm thông tin nếu cần.

  1. Nhận giấy chứng nhận đã đăng ký giảm vốn điều lệ: Nếu hồ sơ đủ điều kiện, doanh nghiệp sẽ nhận được giấy chứng nhận về việc đã đăng ký giảm vốn điều lệ.
  • Hồ sơ bao gồm:

Căn cứ Điều 51, Điều 55 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, vốn đầu tư năm 2023 được quy định như sau:

* Thành phần hồ sơ:

  1. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (theo Mẫu quy định tại Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT).

– Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;

– Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư 2020.

– Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên giảm vốn điều lệ (trường hợp giảm do vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn thì không cần nộp báo cáo này).

Lưu ý: Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

  1. Đối với doanh nghiệp tư nhân

Thông báo về việc thay đổi vốn đầu tư (theo Mẫu quy định tại Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT).

*Nơi nộp hồ sơ

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch – Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

*Thời gian giải quyết:

Sau khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (căn cứ khoản 1 Điều 33 Nghị định 01/2021/NĐ-CP).

Đồng thời, công ty cần tiến hành công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi giảm vốn điều lệ, vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, nếu việc giảm vốn điều lệ dẫn đến việc thay đổi số cổ đông/thành viên của công ty xuống dưới số lượng cổ đông/thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 thì công ty cần tiến hành thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Tuy nhiên việc giảm vốn điều lệ có thể thấy rằng Doanh nghiệp không cần đến toàn bộ vốn hiện tại để hoạt động, và do đó muốn giảm vốn điều lệ để tăng hiệu quả sử dụng vốn.Tối ưu hóa cấu trúc vốn, Giảm vốn có thể giúp cải thiện cấu trúc vốn của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho việc tái cơ cấu và phát triển trong tương lai.Việc giảm vốn điều lệ có thể giúp giảm rủi ro tài chính cho doanh nghiệp, đặc biệt là khi kinh doanh gặp khó khăn.Trong một số trường hợp, việc giảm vốn điều lệ có thể được thực hiện để trả vốn cho cổ đông.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà đa năng Việt Thắng, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Công ty thành viên Bắc Ninh: Số 425 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Việt Nam.

Website: https://facovietnam.com

Email: Contact.facovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam

Khóa học kế toán thuế tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Dịch vụ làm Báo cáo tài chính trọn gói

Dịch vụ kiểm toán cho Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!