Categories
TIN TỨC Tin tức tổng hợp

Các trường hợp được miễn kê khai và miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Các doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết hầu hết đều phải kê khai và lập hồ sơ xác định giá. Trường hợp doanh nghiệp quên hoặc nộp chậm tờ khai đều sẽ bị cơ quan Thuế xử phạt. Tuy nhiên, có 1 số trường hợp đặc biệt doanh nghiệp được miễn trừ kê khai và lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết. Vậy liệu doanh nghiệp của bạn có nằm trong trường hợp này không, hãy cùng Faco Việt Nam tìm hiểu quy định của Pháp luật về trường hợp này nhé!

Các trường hợp được miễn kê khai và miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Theo Khoản 1 Điều 19 Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định khá cụ thể về trường hợp được miễn kê khai và miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết. 

Trong đó, các trường hợp được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết cần thỏa mãn cả 4 điều kiện Faco Việt Nam liệt kê dưới đây:

 • Chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.
 • Áp dụng cùng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp thuế
 • Không bên nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế
 • Phải kê khai căn cứ miễn trừ  tại mục I, II của Phụ lục I

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp thuộc trường hợp này được miễn lập Hồ sơ quốc gia và Hồ sơ toàn cầu, nhưng vẫn phải kê khai căn cứ miễn trừ theo Mẫu số 01 ở mục I và II.

Các trường hợp được miễn lập hồ sơ nhưng vẫn phải kê khai xác định giá giao dịch liên kết

Đối với doanh nghiệp thuộc trường hợp này vẫn được miễn lập Hồ sơ quốc gia và Hồ sơ toàn cầu, nhưng phải kê khai đầy đủ theo Phụ lục I ở Nghị định 132.

Trong Khoản 2 Điều 19 Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định trường hợp kê khai xác định giá giao dịch liên kết nhưng được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết. Chuyên gia của Faco Việt Nam có tổng hợp lại gồm 3 trường hợp sau:

TH1: Tổng doanh thu < 50 tỷ VND & Tổng giá trị giao dịch liên kết < 30 tỷ VND

Người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết nhưng tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng.

TH2: Kê khai đầy đủ các biểu mẫu theo quy định để được miễn lập hồ sơ hoặc đã ký thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế 

Người nộp thuế đã ký kết Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá thực hiện nộp báo cáo thường niên theo quy định pháp luật về Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá giao dịch liên kết. 

TH3: Người nộp thuế thỏa mãn đủ 4 điều kiện dưới đây cũng được miễn lập hồ sơ nhưng vẫn phải kê khai xác định giá giao dịch liên kết

 • Thực hiện chức năng đơn giản 
 • Không phát sinh doanh thu, chi phí từ khai thác, sử dụng tài sản vô hình 
 • Doanh thu < 200 tỷ VND
 • Tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc ngành nghề:
 • Ngành phân phối ≥ 5%
 • Ngành sản xuất ≥ 10%  
 • Ngành gia công ≥ 15%

Trường hợp người nộp thuế theo dõi, hạch toán riêng doanh thu, chi phí của từng lĩnh vực thì áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu thuần tương ứng với từng lĩnh vực.

Trường hợp người nộp thuế theo dõi, hạch toán riêng được doanh thu nhưng không theo dõi, hạch toán riêng được chi phí phát sinh của từng lĩnh vực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thì thực hiện phân bổ chi phí theo tỷ lệ doanh thu của từng lĩnh vực để áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu thuần tương ứng với từng lĩnh vực.

Trường hợp người nộp thuế không theo dõi, hạch toán riêng được doanh thu và chi phí của từng lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh để xác định tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với từng lĩnh vực thì áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu thuần của lĩnh vực có tỷ suất cao nhất.

Trường hợp người nộp thuế không áp dụng theo mức tỷ suất lợi nhuận thuần quy định tại điểm này thì phải lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định.

Trên đây là tổng hợp các trường hợp doanh nghiệp được miễn kê khai hoặc miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết mà Faco Việt Nam muốn chia sẻ với bạn. Hy vọng với những chia sẻ của Faco Việt Nam ở trên sẽ giúp bạn xác định đúng hồ sơ giao dịch liên kết mà doanh nghiệp của bạn cần phải lập.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà đa năng Việt Thắng, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Công ty thành viên Bắc Ninh: Tầng 4, khu Trung tâm Thương mại Hoàng Gia, đường Lạc Long Quân, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Website: https://facovietnam.com

Email: Contact.facovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam

Khóa học kế toán thuế tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Dịch vụ làm Báo cáo tài chính trọn gói

Dịch vụ kiểm toán cho Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!