Categories
Tin tức tổng hợp

CCCD mã vạch, CMND còn hạn có cần đổi sang CCCD gắn chip?

CCCD mã vạch, CMND còn hạn có cần đổi sang CCCD gắn chip

1. CCCD mã vạch còn hạn có cần đổi sang CCCD gắn chip?

1.1. CCCD mã vạch có thời hạn sử dụng bao lâu?

Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014 quy định như sau:

Điều 21. Độ tuổi đổi thẻ Căn cước công dân

  1. Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.
  2. Trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Như vậy, CCCD mã vạch có thời hạn sử dụng như sau:

– Căn cước công dân được cấp từ khi đủ 14 đến trước 23 tuổi sẽ hết hạn vào năm 25 tuổi.

– Căn cước công dân được cấp từ khi đủ 23 đến trước 38 tuổi sẽ hết hạn vào năm 40 tuổi.

– Căn cước công dân được cấp từ khi đủ 38 đến trước 58 tuổi sẽ hết hạn vào năm 60 tuổi.

Ngoài ra, giá trị sử dụng của thẻ CCCD mã vạch sẽ được in tại mặt trước của CCCD mã vạch.

1.2. CCCD mã vạch còn hạn có cần đổi sang CCCD gắn chip?

Khoản 2 Điều 4 Thông tư 06/2021/TT-BCA quy định như sau:

Điều 4. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2021 và thay thế Thông tư số 61/2015/TT-BCA ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân, Thông tư số 33/2018/TT-BCA ngày 10 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2015/TT-BCA ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân.
  2. Thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân theo quy định tại Thông tư này.

Như vậy, nếu CCCD mã vạch được cấp trước ngày 23/01/2021 mà còn thời hạn sử dụng thì công dân không phải bắt buộc đổi sang CCCD gắn chíp.

2. CMND còn hạn có cần đổi sang CCCD gắn chip?

2.1. CMND có thời hạn sử dụng bao lâu?

Tại Mục I.4 Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) quy định như sau:

  1. Số và thời hạn sử dụng của CMND.

CMND có giá trị sử dụng 15 năm. Mỗi công dân Việt Nam chỉ được cấp một CMND và có một số CMND riêng. Nếu có sự thay đổi hoặc bị mất CMND thì được làm thủ tục đổi, cấp lại một giấy CMND khác nhưng số ghi trên CMND vẫn giữ đúng theo số ghi trên CMND đã cấp.

Như vậy, CMND có giá trị sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp.

2.2. CMND còn hạn có cần đổi sang CCCD gắn chip?

Khoản 1, 2 Điều 38 Luật Căn cước công dân 2014 quy định:

Điều 38. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp

  1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
  2. Chứng minh nhân dân đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân.

Như vậy, nếu CMND đã được cấp trước ngày 01/01/2016 mà còn thời hạn sử dụng thì công dân không phải bắt buộc đổi sang CCCD gắn chíp.

Xem thêm: Thủ tục đổi CMND/thẻ CCCD mẫu cũ sang CCCD gắn chíp

3. Những trường hợp bắt buộc đổi sang CCCD gắn chíp

Thẻ Căn cước công dân được đổi trong các trường hợp sau đây:

– Khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

– Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

– Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

– Xác định lại giới tính, quê quán;

– Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân;

– Khi công dân có yêu cầu.

(Khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân 2014)

Nguồn: Sưu tầm

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà đa năng Việt Thắng, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Công ty thành viên Bắc Ninh: Số 425 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Việt Nam.

Website: https://facovietnam.com

Email: Contact.facovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam

Khóa học kế toán thuế tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Dịch vụ làm Báo cáo tài chính trọn gói

Dịch vụ kiểm toán cho Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!