Categories
HƯỚNG DẪN Quỹ, Lương, Công nợ Doanh nghiệp Tin tức tổng hợp

Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 8/2021

Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 08/2021 sau đây:

Cách xếp lương công chức hành chính

Điều 14 Thông tư 2/2021/TT-BNV hướng dẫn cụ thể cách xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành hành chính như sau:

Ngạch Áp dụng bảng lương Hệ số lương Mức lương
Ngạch Chuyên viên cao cấp Công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) Từ 6,2 – 8,0 Từ 9,238 – 11,92 triệu đồng/tháng
Ngạch Chuyên viên chính Công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) Từ 4,4 – 6,78 Từ 6,556 – 10,102 triệu đồng/tháng
Ngạch Chuyên viên Công chức loại A1 Từ 2,34 – 4,98 Từ 3,486 – 7,42 triệu đồng/tháng
Ngạch Cán sự Công chức loại A0  Từ 2,1 – 4,89 Từ 3,129 – 7,286 triệu đồng/tháng
Ngạch Nhân viên Công chức loại B Từ 1,86 – 4,06 Từ 2,771 – 6,049 triệu đồng/tháng

Ngoài ra, Trường hợp công chức ngạch nhân viên thực hiện nhiệm vụ lái xe cơ quan không có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm thì áp dụng ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Cụ thể:

Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7 Bậc 8 Bậc 9 Bậc 10 Bậc 11 Bậc 12
NV lái xe Hệ số lương 2.05 2.23 2.41 2.59  2.77 2.95 3.13 3.31 3.49 3.67  3.86  4.03

Việc chuyển xếp lương đối với công chức từ các ngạch công chức chuyên ngành hiện giữ sang ngạch công chức chuyên ngành hành chính quy định tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư 02/2007/TT- BNV.

Công thức tính lương của công chức hiện nay là:

Mức lương = Mức lương cơ sở x Hệ số

Trong đó, mức lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng.

Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói dành cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang: https://facovietnam.com/dich-vu-ke-toan-bac-giang/

 

Cách xếp lương đối với công chức văn thư

Công chức được bổ nhiệm vào các ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư này được áp dụng Bảng 2 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP , như sau:

Ngạch Áp dụng bảng lương Hệ số lương Mức lương
Ngạch Văn thư viên chính Công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) Từ 4,40 – 6,78 Từ 6,556 – 10,102 triệu đồng/tháng
Ngạch Văn thư viên Công chức loại A1 Từ 2,34 – 4,98 Từ 3,486 – 7,42 triệu đồng/tháng
Ngạch Văn thư viên trung cấp Công chức loại B Từ 1,86 – 4,06 Từ 2,771 – 6,049 triệu đồng/tháng

Trường hợp công chức có trình độ cao đẳng trở lên được tuyển dụng vào vị trí việc làm có yêu cầu ngạch công chức tương ứng là ngạch văn thư viên trung cấp thì được xếp vào bậc 2 của ngạch văn thư viên trung cấp; nếu có thời gian tập sự thì trong thời gian tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch văn thư viên trung cấp.

Việc chuyển xếp lương đối với công chức từ các ngạch công chức chuyên ngành hiện giữ sang các ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV.

Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói dành cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang: https://facovietnam.com/dich-vu-ke-toan-bac-giang/

Nhiều thay đổi về nâng bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức

Thêm trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên

 

Theo Khoản 2 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV thì Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên.

 

Thêm trường hợp không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên

 

Theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV, đã bổ sung thêm trường hợp sau:

– Thời gian tập sự (bao gồm cả trường hợp được hưởng 100% mức lương của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự).

– Thời gian CB, CC, VC và NLĐ đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

– Thời gian thử thách đối với CB, CC, VC và NLĐ bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo; trường hợp thời gian thử thách ít hơn thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên.

– Thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành của pháp luật.

 

Thêm đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung

 

Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP (Khoản 1 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV).

 

Sửa quy định về số lần được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

 

Hiện hành quy định: Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh ((Điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV).

Từ 15/8/2021: Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.((Khoản 6 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV).

 

Cơ sở pháp lý

 

Thông tư 2/2021/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 01/8/2021.

Thông tư 03/2021/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/8/2021.

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà 269 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Công ty thành viên Bắc Ninh: Số 425 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Việt Nam.

Website: https://facovietnam.com

Email: Contact.facovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam

Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói dành cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang: https://facovietnam.com/dich-vu-ke-toan-bac-giang/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!