Categories
Hỗ trợ thông tin pháp lý

Đầu tư vào Việt Nam: Các vấn đề pháp lý và thuế cho nhà đầu tư nước ngoài

Đầu tư vào Việt Nam: Các vấn đề pháp lý và thuế cho nhà đầu tư nước ngoài (FDI)

Bạn đang quan tâm đến việc thành lập dự án đầu tư tại Việt Nam và muốn biết những vấn đề pháp lý và thuế cần lưu ý khi đầu tư dự án của một nhà đầu tư nước ngoài. Điều này đúng là một vấn đề cần thiết khi đầu tư vào một quốc gia mới, đặc biệt là trong một nền kinh tế mới nổi như Việt Nam. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu và phân tích: Đầu tư vào Việt Nam các vấn đề pháp lý và thuế cho nhà đầu tư nước ngoài (FDI) cần lưu ý khi đầu tư dự án đầu tư tại Việt Nam.

I. Giới thiệu

Việt Nam là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới. Điều này đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, khi đầu tư tại Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải đối mặt với nhiều quy định về  pháp lý và thuế khác nhau. Vì vậy, cần phải có kiến thức về những vấn đề này để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.

II. Vấn đề pháp lý cần lưu ý khi đầu tư dự án đầu tư tại Việt Nam

Khi đầu tư tại Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải đối mặt với nhiều quy định pháp lý khác nhau. Dưới đây là một số vấn đề pháp lý cần lưu ý:

1. Các hình thức đầu tư của doanh nghiệp FDI (Foreign Direct Investment – Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) tại Việt Nam:

– Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế: Nhà đầu tư trong nước thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế

– Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp: Nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

– Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC: Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 38 của Luật đầu tư 2020

2. Thủ tục đăng ký đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư

Theo pháp luật Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài cần phải thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư trước khi thực hiện các hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này bao gồm việc cung cấp các thông tin về nhà đầu tư, dự án đầu tư và các văn bản pháp lý liên quan đến đầu tư. Để đăng ký đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài cần phải thực hiện các bước sau:

– Đăng ký tài khoản trên hệ thống đăng ký đầu tư trực tuyến của Việt: Tại đây

– Hoàn thành các biểu mẫu và cung cấp các tài liệu liên quan đến dự án đầu tư.

– Nộp đơn đăng ký đầu tư và các tài liệu liên quan đến cơ quan quản lý đầu tư Việt Nam.

– Giải trình nội dung cần bổ sung

– Nhận kết quả

Nhà đầu tư lưu ý các ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường và ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện tại Việt Nam như sau:

Danh mục ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường: tại đây 

Danh mục ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện: tại đây 

3. Đăng ký cấp giấy đăng ký kinh doanh

Sau khi đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài cần phải đăng ký kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam. Để cấp giấy đăng ký kinh doanh tại Việt Nam thực hiện theo các bước sau:

– Chuẩn bị: Đăng ký tài khoản trên hệ thống đăng ký kinh doanh trực tuyến của Bộ kế hoạch và đầu tư Việt Nam – Tại đây

– Nộp hồ sơ: Điền đầy đủ thông tin vào các đơn đề nghị, các tài liệu liên quan và nộp hồ sơ trực tuyến tại website đăng ký kinh doanh

– Nhận kết quả: Theo dõi tình trạng hồ sơ, sửa đổi bổ sung nếu có và nhận kết quả.

4. Thực hiện đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và giấy phép môi trường (GPMT) là hai khâu rất quan trọng trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam

4.1. Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Đánh giá tác động môi trường là quá trình đánh giá tác động của dự án đầu tư đến môi trường xung quanh. Quá trình ĐTM thường được chia thành ba giai đoạn: ĐTM nghiên cứu đặc điểm môi trường, ĐTM định lượng tác động và ĐTM đánh giá tác động toàn diện.

4.2. Giấy phép môi trường (GPMT)

GPMT là một giấy phép do cơ quan quản lý môi trường của Việt Nam cấp cho các dự án đầu tư. GPMT được cấp sau khi quá trình ĐTM đã hoàn thành và đáp ứng được các yêu cầu về bảo vệ môi trường. GPMT quy định các điều kiện mà các công ty phải tuân thủ khi thực hiện dự án.

5. Thực hiện cấp phép xây dựng và thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy

Cấp phép xây dựng và thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy là những quy trình quan trọng trong việc thực hiện các dự án xây dựng tại Việt Nam. Dưới đây là một số ý chính về cấp phép xây dựng và thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy:

5.1. Cấp phép xây dựng

Cấp phép xây dựng là quá trình cấp giấy phép cho các công trình xây dựng. Quá trình này thường được chia thành các giai đoạn: tiền khả thi, thiết kế, thủ tục pháp lý, thi công và nghiệm thu.

5.2. Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy

Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy là quá trình kiểm tra, đánh giá, thẩm định và chấp thuận kế hoạch phòng cháy chữa cháy của các công trình xây dựng. Quá trình này đảm bảo rằng các công trình xây dựng đáp ứng được các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy.

III. Vấn đề thuế cần lưu ý khi đầu tư dự án đầu tư tại Việt Nam

Ngoài vấn đề pháp lý, các nhà đầu tư nước ngoài cần phải lưu ý đến vấn đề thuế khi đầu tư dự án đầu tư tại Việt Nam. Dưới đây là một số vấn đề thuế cần lưu ý:

1. Thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu

Các nhà đầu tư nước ngoài cần phải nắm rõ quy định về thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu tại Việt Nam để tính toán chi phí và lợi nhuận cho dự án đầu tư của mình. Các sản phẩm nhập khẩu và xuất khẩu đều phải tuân thủ các quy định về thuế của Việt Nam.

2. Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài cần phải nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) khi bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Mức thuế VAT hiện nay là 10% và áp dụng cho hầu hết các ngành nghề kinh doanh.

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT)

Thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT) là một khoản thuế mà các nhà đầu tư nước ngoài cần phải nộp cho các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Mức thuế CIT hiện nay là 20% đối với tất cả các ngành nghề kinh doanh.

Một số trường hợp dự án đầu tư được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khi đầu tư vào Việt Nam được quy định tại:  Điều 19 Nghị định 31/2021/NĐ-CP và Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC  bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 96/2015/TT-BTC

4. Tiền thuê đất

Các nhà đầu tư nước ngoài cần phải nắm rõ quy định về tiền thuê đất tại Việt Nam khi đầu tư vào các dự án bất động sản. Việc tính toán thuế đất phụ thuộc vào loại đất và mục đích sử dụng của đất đó.

IV. Kết luận

Như vậy, khi đầu tư vào Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài cần phải quan tâm đến các vấn đề pháp lý và thuế. Để tránh các rủi ro pháp lý và tối đa hóa lợi nhuận, các nhà đầu tư nước ngoài nên tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật và thuế của Việt Nam, cũng như tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về Các vấn đề pháp lý và thuế cho nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào dự án tại Việt Nam. Việc đầu tư vào một dự án là một quyết định lớn, và điều quan trọng là đảm bảo rằng tất cả các thủ tục pháp lý được thực hiện đầy đủ và chính xác.

Nếu bạn là một nhà đầu tư nước ngoài và đang quan tâm đến việc đầu tư vào Việt Nam, Faco Việt Nam là một địa chỉ tin cậy và an toàn sẽ sãn sàng hỗ trợ  nhà đầu tư trong quá trình đầu tư của mình tại Việt Nam. Faco Việt Nam sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý và thuế liên quan đến đầu tư của bạn và hỗ trợ bạn trong quá trình hoàn thành các thủ tục cần thiết.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn cụ thể: Mr. Đức: 0981896698

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà đa năng Việt Thắng, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Công ty thành viên Bắc Ninh: Số 425 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Việt Nam.

Website: https://facovietnam.com

Email: Contact.facovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam

Khóa học kế toán thuế tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Dịch vụ làm Báo cáo tài chính trọn gói

Dịch vụ kiểm toán cho Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!