Categories
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp Tin tức tổng hợp

ĐIỀU CHỈNH MỨC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TRONG NĂM 2022

Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động khó khăn do Covid-19 đã được Chính phủ ban hành năm 2021 và tiếp tục được áp dụng trong năm 2022. Điều chỉnh mức đóng BHXH bắt buộc trong năm 2022:

Điều chỉnh mức đóng BHXH bắt buộc trong năm 2022

Nội dung về mức đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ, BNN, cụ thể:

Đối với người lao động Việt Nam

 

*Từ ngày 01/01/2022 – 30/6/2022:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3% 0% 0% 3% 8% 1% 1.5%

20%

10.5%

Tổng cộng 30.5%

 

*Từ ngày 01/7/2022 – 30/9/2022:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3% 0,5% 0% 3% 8% 1% 1.5%
20,5%

10.5%

Tổng cộng 31%

 

*Từ ngày 01/10/2022:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN BHYT

BHXH

BHTN BHYT
HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3% 0,5% 1% 3% 8% 1% 1.5%
21,5%

10.5%

Tổng cộng 32%

Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là (0.3%).

 

Đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Người sử dụng lao động

Người lao động
BHXH BHTN BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3% 0.5% 1% 3% 8% 1% 1.5%
21.5%

10.5%

Tổng cộng 32%

 

Đối với người lao động nước ngoài

 

*Từ ngày 01/01/2022 – 30/6/2022:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3% 0% 3% 8%

1.5%

20%

9.5%

Tổng cộng 29.5%

*Lưu ý: Từ ngày 01/01/2022, bổ sung mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho NLĐ nước ngoài, cụ thể:

– Người sử dụng lao động đóng 14%.

– Người lao động đóng 8%.

 

*Từ ngày 01/7/2022:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3% 0,5% 3% 8%

1.5%

20,5%

9.5%

Tổng cộng 30%

Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là (0.3%).

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà đa năng Việt Thắng, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Công ty thành viên Bắc Ninh: Số 425 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Việt Nam.

Website: https://facovietnam.com

Email: Contact.facovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam

Khóa học kế toán thuế tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Dịch vụ làm Báo cáo tài chính trọn gói

Dịch vụ kiểm toán cho Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!