Categories
Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tin tức tổng hợp

09 LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Với kinh nghiệm của các nhân viên kỳ cực cùng với việc tham gia quyết toán thuế, bảo vệ và giải trình với các cơ quan thuế ở rất nhiều cuộc thanh tra thuế cho các doanh nghiệp, FACO VIỆT NAM tổng hợp một số điểm cần lưu ý như sau:

Lưu ý ghi nhận doanh thu

Chú ý về thời điểm ghi nhận doanh thu:

– Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua;

– Đối với hoạt động vận tải hàng không là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận chuyển cho người mua;

– Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua.

Kiểm tra các nghiệp vụ giá vốn cao hơn doanh thu; có doanh thu mà không có giá vốn và ngược lại;…

Các khoản chi phí không được trừ

Theo điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015, sửa đổi bổ sung theo Thông tư 25/2018/TT-BTC), quy định cụ thể như sau:

Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều 4, DN được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật;

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (Giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Như vậy doanh nghiệp cần rà soát lại các khoản chi phí của đơn vị mình xem có đủ hóa đơn, chứng từ; xem có hợp lý hay không?…

Các khoản thuê nhà, thuê xe của cá nhân kinh doanh

Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh có quy định lại một số điểm về các trường hợp cho thuê tài sản. Như vậy doanh nghiệp có khoản chi phí liên quan tới thuê tài sản của cá nhân như thuê nhà, thuê xe… cần kiểm tra xem cá nhân đó có thuộc cá nhân kinh doanh hay không? Nếu thuộc đã thực hiện đủ nghĩa vụ thuế hay chưa?

Về các khoản công nợ

Lưu ý về hồ sơ của các khoản công nợ như hóa đơn; biên bản giao nhận hàng hóa, dịch vụ; xác nhận công nợ hay hợp đồng kinh tế. Đặc biệt lưu ý tới các khoản dư có 131 nhưng chưa ghi nhận doanh thu tại sao có điều khoản ứng trước trên hợp đồng hay không hoặc những công nợ TK 331 đã quá hạn những chưa thanh toán…;

Về thuế suất được hưởng

Về thuế suất được hưởng, FACO VN đã gặp rất nhiều trường hợp kế toán hiểu không đúng về khoảng thời gian ưu đãi thuế hoặc hiểu sai nội dung của ưu đãi thuế dẫn tới tính thiếu số tiền thuế TNDN phải nộp. Vì vậy, nếu khi cần kiểm tra vấn đề về ưu đãi thuế các bạn hãy kiểm tra thật kỹ cũng như tham khảo những kế toán có năng lực, kinh nghiệm, nếu cần cũng đừng ngại gọi cho FACO VN để được nhận các tư vấn hoàn toàn miễn phí nhé.

Tạm nộp thuế TNDN và cách tính để không bị phạt

Với tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thì từ năm 2021 trở đi đã áp dụng theo điểm b khoản 6 điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì:

– Người nộp thuế thuộc diện lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật về kế toán căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý;

– Người nộp thuế không thuộc diện lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật về kế toán căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý;

– Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết cần đặc biệt chú ý các vấn đề sau:

– Xác định sai trường hợp được miễn kê khai, miễn lập hồ sơ trong giao dịch liên kết;

– Xác định cách tính chi phí lãi vay bị loại khi có giao dịch liên kết chưa đúng;

– Chưa lập hồ sơ giao dịch liên kết khi không thuộc các trường hợp miễn kê khai, miễn lập hồ sơ…

Chuyển chi phí lãi vay với doanh nghiệp có giao dịch liên kết từ năm trước

Căn cứ theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định thì:

“Tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế;

Phần chi phí lãi vay không được trừ theo quy định tại điểm a khoản này được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng chi phí lãi vay được trừ trong trường hợp tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định tại điểm a khoản này. Thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục không quá 05 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ;”

Như vậy, việc chi phí lãi vay nếu vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao thì phần chi phí lãi vay này sẽ cần được theo dõi cho các năm kế tiếp. Đồng nghĩa với đó là việc phải theo dõi và kết chuyển chi phí lãi vay trên HTKK để tính chi phí được trừ nếu đủ điều kiện.

Hàng tồn kho

Một số vấn đề lưu ý về hàng tồn kho như sau:

– Kiểm tra việc tổng hợp nhập xuất tồn kho không khớp với cân đối phát sinh trong năm;

– Xem lại việc số dư hàng tồn kho cuối năm lớn?

– Kiểm tra tồn kho trên sổ sách và thực tế xem có khớp không?

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà đa năng Việt Thắng, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Công ty thành viên Bắc Ninh: Số 425 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Việt Nam.

Website: https://facovietnam.com

Email: Contact.facovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam

Khóa học kế toán thuế tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Dịch vụ làm Báo cáo tài chính trọn gói

Dịch vụ kiểm toán cho Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!