Categories
Tin tức tổng hợp

HẠCH TOÁN ĐỐI VỚI HÀNG TỔN THẤT ĐƯỢC ĐỀN BÙ

HẠCH TOÁN ĐỐI VỚI HÀNG TỔN THẤT ĐƯỢC ĐỀN BÙ

  1. Số tiền được bảo hiểm đền bù có phải xuất hóa đơn không
  2. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC về các khoản không phải kê khai tính nộp thuế GTGT:

– Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (Bbao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

– Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

2.Theo quy định tại Khoản 1, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC về lập hóa đơn khi bán hàng và cung cấp dịch vụ đã được sửa đổi tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC:

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (Trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

=> Do vậy: Khoản thu bồi thường bằng tiền của Công ty không phải là bán hàng hóa dịch vụ nên không phải lập hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra. Công ty khi nhận tiền bồi thường thì lập chứng từ thu theo hướng dẫn tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

 

 

  1. Hạch toán tiền bồi thường
  2. Về mặt kế toán

– Theo hướng dẫn tại Điều 93 thông tư số 200/2014/TT-BTC:

Điều 93. Tài khoản 711 – Thu nhập khác

…Phản ánh các khoản được bên thứ ba bồi thường (Như tiền bảo hiểm được bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh,…), ghi:

Nợ các TK 111, 112,…

Có TK 711: Thu nhập khác

– Các khoản chi phí liên quan đến xử lý các thiệt hại đối với những trường hợp đã mua bảo hiểm, ghi:

Nợ TK 811: Chi phí khác

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)

Có các TK 111, 112, 152,…

=> Do vậy, hạch toán như sau:

Nợ TK 111, 112/Có TK711: Phần bảo hiểm bồi thường

Nợ TK 811/Có TK 331: Phần đã thanh toán cho bên nước ngoài tương ứng giá trị hàng thiếu

  1. Về mặt quy định của thuế

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC về các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN: Phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường được xác định bằng tổng giá trị tổn thất trừ phần giá trị DN bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân khác phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

=> Do vậy, cách hạch toán về thuế TNDN như sau: Lấy giá trị tổn thất (Phần thanh toán cho NCC tương ứng hàng thiếu) trừ (-) Số tiền bảo hiểm bồi thường

– Nếu Tổn thất > Bồi thường => Hạch toán phần còn lại vào chi phí khác

– Nếu Tổn thất < Bồi thường => Hạch toán phần còn lại vào thu nhập khác

* Lưu ý về thuế: Cần xác định việc Tổn thất trên có phải trường hợp bất khả kháng không => Theo quy định tại điều 156, Bộ luật dân sự 2015:

– Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

– Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ dân sự của mình

Nguồn: Google

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà đa năng Việt Thắng, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Công ty thành viên Bắc Ninh: Số 425 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Việt Nam.

Website: https://facovietnam.com

Email: Contact.facovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam

Khóa học kế toán thuế tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Dịch vụ làm Báo cáo tài chính trọn gói

Dịch vụ kiểm toán cho Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!