Categories
TIN TỨC Tin tức tổng hợp

NGHỊ ĐỊNH 91/2022/NĐ-CP:Số thuế TNDN tạm nộp 04 quý không thấp hơn 80% cả năm

Tóm tắt các điểm mới của Nghị định 91/2022/NĐ-CP

Ngày 30/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP  hướng dẫn Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 30/10/2022.

1. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.

Bổ sung trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế – NGHỊ ĐỊNH 91/2022/NĐ-CP

2. Người khai thuế TNCN là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế TNCN theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN của đối tượng nhận thu nhập thì không phải nộp hồ sơ khai thuế TNCN.

Được tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 04 quý không thấp hơn 80% của năm 

3. Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp nộp thiếu thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 4 đến ngày liền kề trước ngày nộp thuế.

Lưu ý:

– Tính đến ngày 30/10/2022 người nộp thuế có số thuế tạm nộp 03 quý đầu kỳ tính thuế năm 2021 không thấp hơn 75% số phải nộp theo quyết toán năm, thì không áp dụng quy định tỷ lệ tạm nộp 04 quý tại khoản 3, 4, 5 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP (không được thấp hơn 80% số phải nộp theo quyết toán năm).

– Tính đến ngày 30/10/2022, người nộp thuế có số thuế tạm nộp 03 quý đầu kỳ tính thuế năm 2021 thấp hơn 75% số phải nộp theo quyết toán năm, thì được áp dụng tỷ lệ tạm nộp 04 quý không được thấp hơn 80% số phải nộp theo quyết toán năm nếu không tăng thêm số tiền chậm nộp.

Chủ sở hữu sàn thương mại điện tử phải khai báo cơ quan thuế thông tin của người bán hàng 

4. Tổ chức được thành lập theo pháp luật của Việt Nam là chủ sở hữu sàn TMĐT có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng hạn theo quy định cho CQT thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân: tên người bán, MST, số định danh, CCCD hoặc CMND, địa chỉ, SĐT và DOANH THU BÁN HÀNG thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến trên sàn. Nộp bằng phương thức điện của TCT, thời hạn là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý sau đó.

Một vài thay đổi khác -NGHỊ ĐỊNH 91/2022/NĐ-CP

5. Người nộp thuế có thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng hoặc cho thuê mua, có thu tiền trước của khách hàng theo tiến độ phù hợp với quy định của pháp luật thì nộp thuế TNDN theo quý theo tỉ lệ 1% trên số tiền thu được.

6. Cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán được ghi nhận vào tài khoản chứng khoán của NĐT từ 31/12/2022 trở về trước chưa được khai thuế thay bởi các tổ chức liên quan thì cá nhân thực hiện khai và nộp thuế TNCN theo quy định và không bị xử phạt chậm nộp tờ khai và chậm nộp thuế từ 5/12/2020 đến 31/12/2022.

7. Một vài thay đổi khác với DN đặc thù.

TẢI VỀ NGHỊ ĐỊNH 91/2022/NĐ-CP

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà đa năng Việt Thắng, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Công ty thành viên Bắc Ninh: Số 425 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Việt Nam.

Website: https://facovietnam.com

Email: Contact.facovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam

Khóa học kế toán thuế tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Dịch vụ làm Báo cáo tài chính trọn gói

Dịch vụ kiểm toán cho Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!