Categories
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp Tin tức tổng hợp

NHẬN BHXH 1 LẦN, NGƯỜI LAO ĐỘNG CHỊU NHIỀU THIỆT THÒI

Do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến thị trường lao động, hiện nay, tình trạng người lao động mất việc làm, nhận BHXH 1 lần có xu hướng gia tăng. Đây là lựa chọn khiến người lao động chịu nhiều thiệt thòi về quyền lợi, cần cân nhắc khi quyết định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!