Categories
Tin tức tổng hợp

THUÊ KHO CHỨA HÀNG CÓ PHẢI ĐĂNG KÝ KINH DOANH KHÔNG?

THUÊ KHO CHỨA HÀNG CÓ PHẢI ĐĂNG KÝ KINH DOANH KHÔNG?

Theo Điều 42 Luật Doanh nghiệp 2020 thì trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Theo khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 thì địa điểm kinh doanh là là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Cũng theo khoản 21 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 thì kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Trụ sở chính hay địa điểm kinh doanh đều là nơi để doanh nghiệp triển khai các hoạt động kinh doanh của mình.

Theo điểm a, khoản 2 Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Như vậy không có quy định doanh nghiệp phải nhất thiết lập địa điểm kinh doanh ngoài nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chínhDoanh nghiệp cũng không nhất thiết phải thực hiện thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh tại trụ sở chính mà có thể sử dụng trụ sở chính vào việc triển khai các hoạt động kinh doanh gồm cả bán hàng. Thuế do đó sẽ không phát sinh do lập địa điểm kinh doanh tại trụ sở chính mà sẽ áp các loại thuế thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp.

Kho chứa hàng là một tên gọi khác của một đơn vị phụ thuộc. Xét về chức năng kinh doanh, kho chứa hàng có chức năng lưu giữ hàng hóa của doanh nghiệp và có thể kinh doanh hàng hóa khi cần thiết. Vì thế doanh nghiệp nên đăng ký kho chứa hàng là địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Sau khi tiến hành thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp làm thủ tục thông báo và kê khai với cơ quan thuế về việc thành lập thêm địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp để cơ quan thuế quản lý. Trong trường hợp này kho hàng cùng tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp chịu trách nhiệm kê khai và nộp Thuế môn bài, Thuế GTGT cho kho hàng (địa điểm kinh doanh) tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp Công ty.

Nếu doanh nghiệp thuê kho chứa hàng, có hợp đồng, hóa đơn đầu vào và chứng từ thanh toán đầy đủ nhưng không thực hiện đầy đủ đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh, không nộp thuế môn bài thì chi phí thuê kho sẽ bị loại khi tính (quyết toán) thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

NGUỒN: https://luatvietnam.vn/luat-su-tu-van/thue-kho-chua-hang-co-phai-dang-ky-kinh-doanh-khong-137398-faqs.html#:~:text=X%C3%A9t%20v%E1%BB%81%20ch%E1%BB%A9c%20n%C4%83ng%20kinh,kinh%20doanh%20c%E1%BB%A7a%20doanh%20nghi%E1%BB%87p.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà đa năng Việt Thắng, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Công ty thành viên Bắc Ninh: Số 425 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Việt Nam.

Website: https://facovietnam.com

Email: Contact.facovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam

Khóa học kế toán thuế tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Dịch vụ làm Báo cáo tài chính trọn gói

Dịch vụ kiểm toán cho Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!