Categories
Tin tức tổng hợp

TÍCH HỢP 25 DỊCH VỤ CÔNG THIẾT YẾU LÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

Tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ngày 18/3, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc triển khai một số nhiệm vụ và tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu tại Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030) lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bộ trưởng,

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Tổ phó Tổ công tác thực hiện Đề án của Chính phủ cho biết, sau Hội nghị triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) ngày 18/01/2022 và tại Phiên họp ngày 02/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã quán triệt, đây là Đề án liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, của người dân và của doanh nghiệp.

Việc triển khai Đề án phù hợp với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, với quy mô lớn, tiến hành trên phạm vi rộng, có sự phối hợp của nhiều bộ, ngành, địa phương, có tính lan tỏa cao, lợi ích thiết thực, hiệu quả lâu dài; phải lấy người dân là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển, những nỗ lực, đổi mới, quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai Đề án.

Đề án 06 gồm 5 nhóm tiện ích, với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một nội dung cốt lõi, tạo cơ sở, thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ khác của Đề án. Tiện ích, nhiệm vụ này gắn chặt với công tác số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính) và việc triển khai Đề án đổi mới trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới người dân chỉ phải cung cấp thông tin, giấy tờ một lần. Đây là yêu cầu quan trọng, thiết thực, nhằm giúp người dân được thụ hưởng ngay những kết quả đạt được của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng lộ trình của Đề án, Bộ trưởng Trần Văn Sơn cho rằng, cán bộ, công chức phải nhiệt huyết, công tâm, tinh thông nghiệp vụ và đổi mới sáng tạo, là chủ thể, trung tâm của công cuộc chuyển đổi số nói chung, triển khai Đề án nói riêng. Bộ trưởng đề nghị các thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án của bộ, ngành, địa phương quan tâm, chỉ đạo việc triển khai các nhiệm vụ của Đề án, trong đó phải triển khai đầy đủ các nội dung, phân công trách nhiệm cụ thể; coi đây là nhiệm vụ ưu tiên của cơ quan mình, không phải nhiệm vụ của riêng hệ thống cơ quan Công an hay Văn phòng UBND cấp tỉnh. Kịp thời rà soát, điều chỉnh Kế hoạch thực hiện, không để sót việc theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các bộ,

Ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành dứt điểm, có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu để phục vụ người dân, doanh nghiệp đã được xác định trong Đề án. Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các bộ được giao chủ trì và Văn phòng Chính phủ để tổ chức triển khai, cung cấp cho người dân; đồng thời theo dõi, giám sát để đảm bảo việc thực hiện thực chất, có hiệu quả thực sự, tạo tiền đề để triển khai nhân rộng các dịch vụ công khác.

Đồng thời, đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ), Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) hướng dẫn việc đánh giá chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công bằng dữ liệu theo thời gian thực; nâng cấp, triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh; quy trình và yêu cầu kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà đa năng Việt Thắng, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Công ty thành viên Bắc Ninh: Số 425 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Việt Nam.

Website: https://facovietnam.com

Email: Contact.facovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam

Khóa học kế toán thuế tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Dịch vụ làm Báo cáo tài chính trọn gói

Dịch vụ kiểm toán cho Doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập Doanh nghiệp/Công ty trọn gói

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!