Categories
Tin tức tổng hợp

TỔNG HỢP CÁC CÔNG VĂN VỀ HÓA ĐƠN

TỔNG HỢP CÁC CÔNG VĂN VỀ HÓA ĐƠN

     Hiện nay, việc lập hóa đơn, hình thức thức hóa đơn, khi nào phải sử dụng hóa rồi sử dụng hóa đơn như nào để hợp lệ, hợp pháp,… là vấn đề mà nhiều người đang rất băn khoăn, lo lắng và chưa định hướng được. Từ ngày 01/07/2022, 100% các Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử (trừ một số trường hợp đăng ký không sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế và được CQT chấp nhận). Để nắm rõ hơn về các vấn đề trên và việc thay đổi liên tục của các thông tư nghị định về hóa đơn, Công ty TNHH tư vấn Tài chính – Kiểm toán Faco Việt Nam sẽ đưa ra một số công văn hướng dẫn thi hành các nội dung về hóa đơn như sau:

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tên văn bản
1 37935/CTHN-TTHT 31/05/2023 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn
2 36020/CTHN-TTHT 25/05/2023 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn kê khai hóa đơn thuế
3 35355/CTHN-TTHT 23/05/2023 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn GTGT
4 34134/CTHN-TTHT 18/05/2023 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn
5 32108/CTHN-TTHT 11/05/2023 Thuế Hà Nội V/v xử lý hóa đơn đã lập thiếu dòng “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”
6 30384/CTHN-TTHT 05/05/2023 Thuế Hà Nội V/v sử dụng bảng kê khi lập hóa đơn
7 30380/CTHN-TTHT 05/05/2023 Thuế Hà Nội V/v hóa đơn, chứng từ
8 23830/CTHN-TTHT 17/04/2023 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn lập hóa đơn
9 20635/CTHN-TTHT 10/04/2023 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn đối với dịch vụ đấu giá
10 19294/CTHN-TTHT 06/04/2023 Thuế Hà Nội V/v thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu
11 12768/CTHN-TTHT 20/03/2023 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn
12 7970/CTHN-TTHT 27/02/2023 Thuế Hà Nội V/v thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ ngân hàng
13 5872/CTHN-TTHT 16/02/2023 Thuế Hà Nội V/v thuế suất viết hóa đơn
14 4038/CTHN-TTHT 07/02/2023 Thuế Hà Nội V/v định dạng hóa đơn điện tử
15 3869/CTHN-TTHT 06/02/2023 Tổng cục Thuế V/v tên hàng hóa trên hóa đơn
16 3372/CTHN-TTHT 31/01/2023 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn GTGT
17 63653/CTHN-TTHT 22/12/2022 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn đối với hàng cho, biếu, tặng, trả thay lương
18 62542/CTHN-TTHT 16/12/2022 Thuế Hà Nội V/v kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế
19 62544/CTHN-TTHT 16/12/2022 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn về xử lý hóa đơn
20 61434/CTHN-TTHT 12/12/2022 Thuế Hà Nội V/v Xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót
21 15461/CTTPHCM-TTHT 12/12/2022 Thuế TP HCM V/v triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
22 4415/TCT-DNNCN 25/11/2022 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn thực hiện cung cấp thông tin trên Cổng dữ liệu thông tin TMĐT theo quy định tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP
23 569/TB-TCT 22/11/2022 Tổng cục Thuế V/v Công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC
24 54309/CTHN-TTHT 10/11/2022 Thuế Hà Nội V/v hóa đơn điện tử
25 52117/CTHN-TTHT 28/10/2022 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn điện tử
26 49535/CTHN-TTHT 13/10/2022 Thuế Hà Nội V/v kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế
27 46904/CTHN-TTHT 26/09/2022 Thuế Hà Nội V/v hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh
28 46907/CTHN-TTHT 26/09/2022 Thuế Hà Nội V/v xử lý hóa đơn có sai sót
29 1510/QĐ-TCT 21/09/2022 Tổng cục Thuế Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022 của Tổng cục Thuế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế
30 43412/CTHN-TTHT 05/09/2022 Thuế Hà Nội V/v sử dụng hóa đơn bán hàng
31 42535/CTHN-TTHT 29/08/2022 Thuế Hà Nội V/v kê khai đối với hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh
32 40840/CTHN-TTHT 18/08/2022 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn về xử lý hóa đơn điện tử trường hợp giảm trừ giá trị quyết toán
33 40747/CTHN-TTHT 18/08/2022 Thuế Hà Nội V/v vướng mắc hóa đơn chi phí tại đơn vị
34 40744/CTHN-TTHT 18/08/2022 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn quà tặng cho khách hàng
35 39614/CTHN-TTHT 11/08/2022 Thuế Hà Nội V/v sử dụng hóa đơn điện tử trên các tuyến cao tốc
36 39619/CTHN-TTHT 11/08/2022 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn
37 39060/CTHN-TTHT 09/08/2022 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn điện tử theo NĐ 123/2020/NĐ-CP
38 39061/CTHN-TTHT 09/08/2022 Thuế Hà Nội V/v thời điểm xuất hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ
39 37371/CTHN-TTHT 03/08/2022 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn điện tử theo NĐ số 123/2020/NĐ-CP và TT số 78/2021/TT-BTC
40 37367/CTHN-TTHT 01/08/2022 Thuế Hà Nội V/v tên hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn
41 37366/CTHN-TTHT 01/08/2022 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn cho thuê lại văn phòng
42 36814/CTHN-TTHT 28/07/2022 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế đối với nguồn thu hộ, chi hộ
43 35197/CTHN-TTHT 19/07/2022 Thuế Hà Nội V/v điều chỉnh hóa đơn sai sót
44 35191/CTHN-TTHT 19/07/2022 Thuế Hà Nội V/v xử lý hóa đơn sai sót
45 35196/CTHN-TTHT 19/07/2022 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn đối với các khoản hỗ trợ theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
46 35196/CTHN-TTHT 19/07/2022 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn đối với các khoản hỗ trợ theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
47 35191/CTHN-TTHT 19/07/2022 Thuế Hà Nội V/v xử lý hóa đơn sai sót
48 35197/CTHN-TTHT 19/07/2022 Thuế Hà Nội V/v điều chỉnh hóa đơn sai sót
49 34787/CTHN-TTHT 18/07/2022 Thuế Hà Nội V/v xử lý sai sót đối với hóa đơn điện tử
50 32315/CTHN-TTHT 08/07/2022 Thuế TP HCM V/v quy định về lập hóa đơn
51 30591/CT-TTHT 29/06/2022 Thuế Hà Nội Về việc hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020
52 41/2022/NĐ-CP 20/06/2022 Chính phủ Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội
53 6687/CTTPHCM-TTHT 10/06/2022 Thuế TP HCM Đôn đốc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử
54 25530CTHN-TTHT 03/06/2022 Thuế Hà Nội Về việc: Xử lý hóa đơn sai sót
55 13381/CTHN-TTHT 06/04/2022 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn lập hóa đơn
56 10585/CTHN-TTHT 28/03/2022 Thuế Hà Nội V/v vướng mắc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP
57 8875/CTHN-TTHT 17/03/2022 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn về lập hóa đơn điện tử
58 8209/CTHN-TTHT 14/03/2022 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn
59 8087/CTHN-TTHT 11/02/2022 Tổng cục Thuế V/v xuất hóa đơn điện tử
60 4251/CTHN-TTHT 28/01/2022 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn chứng từ
61 1827/CTHN-TTHT 17/01/2022 Tổng cục Thuế V/v xử lý hóa đơn điện tử có sai sót
62 1829/CTHN-TTHT 17/01/2022 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng
63 1459/CTHN-TTHT 14/01/2022 Tổng cục Thuế V/v Thay đổi logo trên hóa đơn điện tử
64 1460/CTHN-TTHT 14/01/2022 Tổng cục Thuế V/v Lập hóa đơn kèm bảng kê đối với doanh số bán lẻ cho khách hàng trong ngày không lấy hóa đơn
65 459/CTHN-TTHT 07/01/2022 Tổng cục Thuế V/v xuất hóa đơn điện tử
66 458/CTHN-TTHT 07/01/2022 Tổng cục Thuế V/v đồng tiền thể hiện trên hóa đơn theo nghị định số 123/2020/NĐ-CP
67 5113/TCT-CS 27/12/2021 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử
68 53947/CTHN-TTHT 13/12/2021 Tổng cục Thuế Về việc hình thức thể hiện của hóa đơn thu hộ phí vận tải quốc tế
69 48918/CTHN-TTHT 23/11/2021 Tổng cục Thuế Về việc lập hóa đơn khi sử dụng voucher điện tử
70 48926/CTHN-TTHT 23/11/2021 Tổng cục Thuế Về việc xuất hóa đơn GTGT
71 43226/CTHN-TTHT 11/11/2021 Tổng cục Thuế Về việc ký hiệu hóa đơn điện tử
72 43973/CTHN-TTHT 04/11/2021 Tổng cục Thuế Về việc sử dụng hóa đơn điện tử
73 43220/CTHN-TTHT 01/11/2021 Tổng cục Thuế Về việc sử dụng hóa đơn điện tử
74 40991/CTHN-TTHT 20/10/2021 Tổng cục Thuế Về việc xử lý đối với hóa đơn đã lập
75 1450/QĐ-TCT 07/10/2021 Tổng cục Thuế Về việc ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan Thuế
76 33105/CTHN-TTHT 30/09/2021 Tổng cục Thuế Về việc xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập
77 36664/CTHN-TTHT 28/09/2021 Tổng cục Thuế Về việc thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
78 36672/CTHN-TTHT 28/09/2021 Tổng cục Thuế Về việc sử dụng hóa đơn tiếng Việt không dấu
79 1832/QĐ-BTC 20/09/2021 Tổng cục Thuế V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh
80 1838/QĐ-BTC 20/09/2021 Tổng cục Thuế V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Phú Thọ
81 1831/QĐ-BTC 20/09/2021 Tổng cục Thuế V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Bình Định
82 1833/QĐ-BTC 20/09/2021 Tổng cục Thuế V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Quảng Ninh
83 1830/QĐ-BTC 20/09/2021 Tổng cục Thuế V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại thành phố Hà Nội
84 1839/QĐ-BTC 20/09/2021 Tổng cục Thuế V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại thành phố Hải Phòng
85 78/2021/TT-BTC 17/09/2021 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ
86 34731/CTHN-TTHT 14/09/2021 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
87 33105/CTHN-TTHT 30/08/2021 Tổng cục Thuế V/v xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập
88 32864/CTHN-TTHT 27/08/2021 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn về xuất hóa đơn
89 32220/CTHN-TTHT 23/08/2021 Tổng cục Thuế V/v nội dung trên hóa đơn
90 32002/CTHN-TTHT 18/08/2021 Tổng cục Thuế V/v thời điểm lập hóa đơn
91 31448/CTHN-TTHT 12/08/2021 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn xử lý hóa đơn thu tiền học phí sinh viên
92 2989/TCT-CNTT 09/08/2021 Tổng cục Thuế V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành các thành phần dữ liệu hoá đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế
93 26250/CTHN-TTHT 09/07/2021 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
94 26250/CTHN-TTHT 09/07/2021 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
95 22846/CTHN-TTHT 24/06/2021 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
96 22088/CTHN-TTHT 21/06/2021 Tổng cục Thuế V/v thời điểm lập và ký hóa đơn điện tử
97 22086/CTHN-TTHT 21/06/2021 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn điện tử, bán hàng vào khu chế xuất
98 20847/CTHN-TTHT 11/06/2021 Tổng cục Thuế V/v xuất hóa đơn GTGT trong mua bán bất động sản
99 20215/CTHN-TTHT 07/06/2021 Tổng cục Thuế V/v phân bổ hóa đơn kê khai tờ khai 02/GTGT
100 18312/CTHN-TTHT 25/05/2021 Tổng cục Thuế V/v xuất hóa đơn đối với hàng cho, tặng
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tên văn bản
101 17321/CTHN-TTHT 20/05/2021 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn sai địa chỉ
102 9585/CTHN-TTHT 31/03/2021 Tổng cục Thuế V/v sử dụng HĐĐT
103 9589/CTHN-TTHT 31/03/2021 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn về HĐĐT
104 9159/CTHN-TTHT 29/03/2021 Tổng cục Thuế V/v sử dụng HĐĐT
105 92/TB-TCT 19/03/2021 Tổng cục Thuế V/v Khuyến nghị các thành phần dữ liệu hoá đơn điện tử áp dụng theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và triển khai công cụ hỗ trợ người nộp thuế kiểm tra thông tin hoá đơn điện tử áp dụng theo khuyến nghị
106 7432/CTHN-TTHT 12/03/2021 Tổng cục Thuế V/v Xử lý hóa đơn GTGT liên 2 bị mờ
107 7308/CTHN-TTHT 11/03/2021 Tổng cục Thuế V/v Xuất Hóa đơn đối với chương trình khuyến mại
108 6371/CTHN-TTHT 02/03/2021 Tổng cục Thuế V/v Xuất HĐ thay thế cho HĐ bị cưỡng chế
109 6148/CTHN-TTHT 01/03/2021 Tổng cục Thuế V/v Xuất HĐ GTGT đối với dịch vụ in sách chính trị, pháp luật
110 5314/CTHN-TTHT 19/02/2021 Tổng cục Thuế V/v ủy nhiệm lập hóa đơn
111 5334/CTHN-TTHT 19/02/2021 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn chính sách thuế GTGT, hóa đơn
112 5174/CTHN-TTHT 09/02/2021 Tổng cục Thuế V/v Hướng dẫn lập Hóa đơn khi chuyển nhượng BĐS
113 5162/CTHN-TTHT 09/02/2021 Tổng cục Thuế V/v Xuất Hóa đơn đối với hoàn trả tiền đầu tư trên đất
114 5180/CTHN-TTHT 09/02/2021 Tổng cục Thuế V/v sử dụng chữ ký điện tử trên hóa đơn và hợp đồng
115 4989/CTHN-TTHT 08/02/2021 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký
116 3935/CTHN-TTHT 29/01/2021 Tổng cục Thuế V/v Xuất Hóa đơn đối với phân chia lợi nhuận hợp đồng hợp tác kinh doanh
117 3451/CTHN-TTHT 27/01/2021 Tổng cục Thuế V/v Sử dụng Hóa đơn điện tử
118 1983/CTHN-TTHT 15/01/2021 Tổng cục Thuế V/v Hướng dẫn về Hóa đơn
119 110285/CTHN-TTHT 28/12/2020 Tổng cục Thuế V/v Chuyển đổi Hóa đơn Điện tử sang Hóa đơn giấy
120 105936/CTHN-TTHT 10/12/2020 Tổng cục Thuế v/v chữ viết không dấu trên hóa đơn điện tử
121 104147/CTHN-TTHT 03/12/2020 Tổng cục Thuế v/v ngày lập hóa đơn điện tử
122 102271/CTHN-TTHT 26/11/2020 Tổng cục Thuế v/v thay đổi bố cục hóa đơn
123 102272/CTHN-TTHT 26/11/2020 Tổng cục Thuế v/v định dạng MST người mua trên hóa đơn
124 101966/CTHN-TTHT 25/11/2020 Tổng cục Thuế v/v thời điểm lập hóa đơn
125 101967/CTHN-TTHT 25/11/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng HĐĐT nhiều hơn một trang
126 95841/CT-TTHT 02/11/2020 Tổng cục Thuế v/v xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng không lấy hóa đơn
127 95839/CT-TTHT 02/11/2020 Tổng cục Thuế v/v xử lý sai sót đối với biên lai điện tử đã lập
128 95840/CT-TTHT 02/11/2020 Tổng cục Thuế v/v ngày lập hóa đơn
129 94367/CT-TTHT 28/10/2020 Tổng cục Thuế v/v thông tin hóa đơn điện tử trên trang tra cứu hóa đơn của TCT
130 94365/CT-TTHT 28/10/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
131 90246/CT-TTHT 12/10/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
132 90249/CT-TTHT 12/10/2020 Tổng cục Thuế v/v xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê
133 89565/CT-TTHT 08/10/2020 Tổng cục Thuế v/v dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
134 89567/CT-TTHT 08/10/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
135 88089/CT-TTHT 02/10/2020 Tổng cục Thuế v/v nội dung trên hóa đơn điện tử
136 87759/CT-TTHT 01/10/2020 Tổng cục Thuế v/v miễn tiêu thức chữ ký người mua trên HĐĐT
137 86782/CT-TTHT 28/09/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
138 86123/CT-TTHT 25/09/2020 Tổng cục Thuế v/v lập hóa đơn điện tử kèm theo bảng kê
139 85417/CT-TTHT 23/09/2020 Tổng cục Thuế v/v miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua
140 85418/CT-TTHT 23/09/2020 Tổng cục Thuế v/v xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê
141 84665/CT-TTHT 21/09/2020 Tổng cục Thuế v/v dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
142 84103/CT-TTHT 17/09/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
143 84105/CT-TTHT 17/09/2020 Tổng cục Thuế v/v tên hàng hóa trên hóa đơn
144 83540/CT-TTHT 15/09/2020 Tổng cục Thuế V/v xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng không lấy hóa đơn
145 83537/CT-TTHT 15/09/2020 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn điện tử đối với khách hàng không lấy hóa đơn
146 82640/CT-TTHT 11/09/2020 Tổng cục Thuế V/v ngày ký trên hóa đơn điện tử
147 81762/CT-TTHT 08/09/2020 Tổng cục Thuế V/v dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
148 81432/CT-TTHT 07/09/2020 Tổng cục Thuế V/v miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử
149 81430/CT-TTHT 07/09/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng đồng thời hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy
150 80746/CT-TTHT 03/09/2020 Tổng cục Thuế V/v miễn chữ ký điện tử mua trên hóa đơn điện tử
151 79906/CT-TTHT 31/08/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang
152 79492/CT-TTHT 28/08/2020 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn điện tử
153 79493/CT-TTHT 28/08/2020 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê
154 77558/CT-TTHT 21/08/2020 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê
155 77334/CT-TTHT 20/08/2020 Tổng cục Thuế V/v xử lý hóa đơn viết sai tên hàng hóa
156 77333/CT-TTHT 20/08/2020 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn về hóa đơn
157 77204/CT-TTHT 20/08/2020 Tổng cục Thuế V/v xử lý hóa đơn điện tử viết sai MST
158 77200/CT-TTHT 20/08/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
159 76733/CT-TTHT 20/08/2020 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ
160 77199/CT-TTHT 20/08/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
161 77201/CT-TTHT 20/08/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
162 77202/CT-TTHT 20/08/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
163 75032/CT-TTHT 13/08/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử v/v sử dụng hóa đơn điện tử
164 74447/CT-TTHT 11/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc xử lý hóa đơn đã lập do thỏa thuận lại tiền thuê và phí dịch vụ
165 74443/CT-TTHT 11/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc Xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê
166 74440/CT-TTHT 11/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
167 73246/CT-TTHT 07/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc bổ sung tiêu thức ngày ký trên hóa đơn điện tử
168 73282/CT-TTHT 07/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc sử dung hóa đơn điện tử
169 73387/CT-TTHT 07/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc sử dung hóa đơn điện tử
170 73390/CT-TTHT 07/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc xử lý hóa đơn đối với hang hóa nhập khẩu bị trả lại
171 72822/CT-TTHT 06/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc sử dụng chữ viết không dấu trên hóa đơn
172 72823/CT-TTHT 06/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc sử dụng HĐĐT
173 72824/CT-TTHT 06/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc sử dụng HĐĐT
174 71766/CT-TTHT 03/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc sử dụng hóa đơn điện tử
175 70282/CT-TTHT 29/07/2020 Tổng cục Thuế v/v thời điểm lập hóa đơn
176 70281/CT-TTHT 29/07/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
177 69573/CT-TTHT 27/07/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
178 69562/CT-TTHT 27/07/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang
179 69568/CT-TTHT 27/07/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
180 69574/CT-TTHT 27/07/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
181 69572/CT-TTHT 27/07/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
182 69571/CT-TTHT 27/07/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
183 68697/CT-TTHT 23/07/2020 Tổng cục Thuế Về việc sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang
184 68693/CT-TTHT 23/07/2020 Tổng cục Thuế Về việc sử dụng hóa đơn điện tử
185 68698/CT-TTHT 23/07/2020 Tổng cục Thuế Về việc dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
186 62435/CT-TTHT 07/07/2020 Tổng cục Thuế V/v dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
187 61915/CT-TTHT 06/07/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy
188 61916/CT-TTHT 06/07/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
189 61465/CT-TTHT 03/07/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
190 60771/CT-TTHT 02/07/2020 Tổng cục Thuế V/v xử lý đối với hóa đơn đã lập có sai sót
191 56267/CT-TTHT 23/06/2020 Tổng cục Thuế Công văn số 56267/CT-TTHT v/v sử dụng hóa đơn điện tử
192 55457/CT-TTHT 22/06/2020 Tổng cục Thuế Công văn số 55457/CT-TTHT v/v sử dụng hóa đơn điện tử
193 51233/CT-TTHT 12/06/2020 Tổng cục Thuế Công văn số 51233/CT-TTHT v/v sử dụng hóa đơn điện tử
194 50613/CT-TTHT 11/06/2020 Tổng cục Thuế Công văn số 50613/CT-TTHT v/v sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang
195 49815/CT-TTHT 10/06/2020 Tổng cục Thuế Công văn số 49815/CT-TTHT v/v tiêu thức ngày ký trên hóa đơn điện tử
196 45505/CT-TTHT 03/06/2020 Tổng cục Thuế Công văn số 45505/CT-TTHT v/v sử dụng hóa đơn điện tử
197 40844/CT-TTHT 25/05/2020 Tổng cục Thuế Công văn số 40844/CT-TTHT v/v xử lý hóa đơn đã kê khai thuế GTGT
198 39569/CT-TTHT 22/05/2020 Tổng cục Thuế Công văn số 39569/CT-TTHT v/v sử dụng hóa đơn điện tử
199 36240/CT-TTHT 15/05/2020 Tổng cục Thuế V/v Xuất Hóa đơn điện tử kèm bảng kê
200 635/QĐ-TCT 11/05/2020 Tổng cục Thuế Quyết định số 635/QĐ-TCT ngày 11/5/2020 của Tổng cục Thuế ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu hoá đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế
201 33312/CT-TTHT 11/05/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
202 27684/CT-TTHT 27/04/2020 Tổng cục Thuế V/v Kê khai hóa đơn bỏ sót
203 12201/CT-TTHT 18/03/2020 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn về Hóa đơn
204 12412/CT-TTHT 18/03/2020 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn trả lại hàng hóa
205 12046/CT-TTHT 17/03/2020 Tổng cục Thuế V/v Miễn tiêu thức trên Hóa đơn Điện tử
206 11687/CT-TTHT 16/03/2020 Tổng cục Thuế V/v Thông tin trên Hóa đơn
207 10222/CT-TTHT 09/03/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
208 9419/CT-TTHT 04/03/2020 Tổng cục Thuế V/v Lập hóa đơn GTGT
209 868/TCT-CS 02/03/2020 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn
210 8990/CT-TTHT 02/03/2020 Tổng cục Thuế V/v Vướng mắc về xử phạt hóa đơn
211 9076/CT-TTHT 02/03/2020 Tổng cục Thuế V/v Sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy
212 7638/CT-TTHT 24/02/2020 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn Điện tử
213 5812/CT-TTHT 17/02/2020 Tổng cục Thuế V/v Chính sách Thuế GTGT và lập hóa đơn đối với hợp đồng nghiên cứu khoa học
214 14/VBHN-BTC 11/02/2020 Tổng cục Thuế V/v Thông tư Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về Hóa đơn
215 4848/CT-TTHT 10/02/2020 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn đối với hàng bán bị trả lại trong khu vực phi thuế quan
216 1957/CT-TTHT 15/01/2020 Tổng cục Thuế V/v chữ ký người mua trên Hóa đơn Điện tử
217 1394/CT-TTHT 13/01/2020 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn hàng hóa vay mượn
218 998/CT-TTHT 09/01/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn lẻ
219 76/TCT-KK 07/01/2020 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn Doanh nghiệp giải thể
220 425/CT-TTHT 06/01/2020 Tổng cục Thuế V/v Ngày lập và ngày ký Hóa đơn Điện tử
221 1397/CT-TTHT 03/01/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
222 5611/TCT-CS 31/12/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn Điện tử đối với hệ thống thu phí tự động một dừng
223 97494/CT-TTHT 30/12/2019 Tổng cục Thuế V/v hoá đơn điện tử
224 97628/CT-TTHT 30/12/2019 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn GTGT cho hàng khuyến mại
225 97639/CT-TTHT 30/12/2019 Tổng cục Thuế V/v xử lý hoá đơn viết sai địa chỉ
226 96741/CT-TTHT 27/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hoá đơn điện tử
227 96977/CT-TTHT 27/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hoá đơn tự in
228 97175/CT-TTHT 27/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hoá đơn điện tử
229 15630/CT-TTHT 27/12/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn Điện tử
230 95920/CT-TTHT 24/12/2019 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn GTGT
231 95628/CT-TTHT 23/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hoá đơn điện tử
232 95770/CT-TTHT 23/12/2019 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn về hóa đơn đối với phiếu quà tặng
233 95771/CT-TTHT 23/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hoá đơn nhiều hơn 1 trang
234 5405/TCT-CS 20/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
235 94734/CT-TTHT 19/12/2019 Tổng cục Thuế V/v xuất hóa đơn kèm bảng kê
236 94413/CT-TTHT 18/12/2019 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn về hoá đơn điện tử
237 94416/CT-TTHT 18/12/2019 Tổng cục Thuế V/v hoá đơn điện tử
238 94221/CT-TTHT 17/12/2019 Tổng cục Thuế V/v tiêu thức ngày, giờ ký trên hóa đơn
239 5253/TCT-CS 16/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
240 5252/TCT-CS 16/12/2019 Tổng cục Thuế V/v hoá đơn điện tử
241 5202/TCT-CS 12/12/2019 Tổng cục Thuế V/v hoá đơn
242 92944/CT-TTHT 12/12/2019 Tổng cục Thuế V/v xuất hóa đơn kèm bảng kê
243 92137/CT-TTHT 10/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn tự in
244 5160/TCT-DNL 10/12/2019 Tổng cục Thuế V/v thực hiện thí điểm hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
245 4642-TCT 10/12/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn điện tử
246 4707-TCT 10/12/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn điện tử
247 4742-TCT 10/12/2019 Tổng cục Thuế V/v Xử lý vi phạm chậm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của cá nhân kinh doanh
248 39242-CCTCG 10/12/2019 Tổng cục Thuế V/v Lập Hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vào khu phí thuế quan
249 90158-HAN 10/12/2019 Tổng cục Thuế V/v Sử dụng Hóa đơn điện tử
250 90282-HAN 10/12/2019 Tổng cục Thuế V/v Sử dụng song song Hóa đơn điện tử và Hóa đơn đặt in
251 90806-HAN 10/12/2019 Tổng cục Thuế V/v Nội dung trên Hóa đơn điện tử
252 90807-HAN 10/12/2019 Tổng cục Thuế V/v Xử lý Hóa đơn điện tử có sai sót
253 91456/CT-TTHT 06/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
254 91454/CT-TTHT 06/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
255 91455/CT-TTHT 06/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
256 91457/CT-TTHT 06/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
257 91453/CT-TTHT 06/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
258 5072/TCT-CS 06/12/2019 Tổng cục Thuế V/v hoá đơn, thuế GTGT, thuế TNDN
259 84137/CT-TTHT 07/11/2019 Tổng cục Thuế V/v đồng tiền trên Hóa đơn
260 84138/CT-TTHT 07/11/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
261 84139/CT-TTHT 07/11/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
262 83616/CT-TTHT 06/11/2019 Tổng cục Thuế Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử
263 83764/CT-TTHT 06/11/2019 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn chứng từ
264 83524/CT-TTHT 05/11/2019 Tổng cục Thuế V/v đồng tiền trên Hóa đơn
265 4500/TCT-CS 04/11/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn
266 4445/TCT-CS 31/10/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn
267 81989/CT-TTHT 30/10/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn điện tử
268 81990/CT-TTHT 30/10/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn điện tử
269 81991/CT-TTHT 30/10/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn điện tử
270 81596/CT-TTHT 29/10/2019 Tổng cục Thuế V/v xử lý hóa đơn đã lập, đã kê khai
271 12221/CT-TTHT 25/10/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn điện tử
272 4178/TCT-CS 15/10/2019 Tổng cục Thuế V/v một số nội dung của thông tư 68/2019/TT-BTC về Hóa đơn điện tử
273 4065/TCT-CS 08/10/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn
274 4080/TCT-CS 08/10/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn
275 3962/TCT-CS 01/10/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn điện tử
276 68/2019/TT-BTC 30/09/2019 Tổng cục Thuế Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP
277 640/CT-CNTT 06/05/2019 Tổng cục Thuế V/v Đánh giá phối hợp triển khai và giải pháp giám sát về HĐĐT không có mã xác thực CQT với nhà VAN
278 119/2018/NĐ-CP 12/09/2018 Chính phủ Nghị định quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
279 2870/TCT-DNL 24/07/2018 Tổng cục Thuế V/v: Cấp Hóa đơn bán lẻ
280 1058/TCT-CS 29/03/2018 Tổng cục Thuế V/v xử lý hóa đơn hết giá trị sử dụng
281 2141/QĐ-TCT 12/12/2017 Tổng cục Thuế Quy trình áp dụng quản lý rủi ro trong công tác phân tích thông tin đánh giá người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn
282 1773/TCT-DNL 04/05/2017 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn điện tử thanh toán bồi thường bảo hiểm
283 37/2017/TT-BTC 27/04/2017 Bộ Tài chính V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.
284 819/TCT-DNL 13/03/2017 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử
285 820/TCT-DNL 13/03/2017 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử
286 20/2017/NĐ-CP 24/02/2017 Chính phủ V/v quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
287 473/TCT-CS 15/02/2017 Tổng cục Thuế V/v xử phạt VPHC về hóa đơn, về thủ tục thuế
288 228/TCT-CS 18/01/2017 Tổng cục Thuế V/v xuất hóa đơn
289 166/2016/NĐ-CP 24/12/2016 Chính phủ V/v quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
290 2660/QĐ-BTC 14/12/2016 Bộ Tài chính V/v gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tàì chính v/v thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
291 153/2016/NĐ-CP 14/11/2016 Chính phủ V/v quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
292 176/2016/TT-BTC 31/10/2016 Bộ Tài chính V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
293 2632/TCT-DNL 15/06/2016 Tổng cục Thuế V/v thực hiện hóa đơn điện tử
294 2402/BTC-TCT 23/02/2016 Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử
295 58333/QĐ-CT 11/09/2015 Tổng cục Thuế V/v triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế
296 1209/QĐ-BTC 23/06/2015 Bộ Tài chính V/v thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
297 26/2015/TT-BTC 27/02/2015 Bộ Tài chính V/v bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
298 39/2014/TT-BTC 31/03/2014 Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
299 04/2014/NĐ-CP 17/01/2014 Chính phủ V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
300 64/2013/TT-BTC 15/05/2013 Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
301 32/2011/TT-BTC 14/03/2011 Bộ Tài chính V/v hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
302 2905/QĐ-BTC 09/11/2010 Bộ Tài chính V/v đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
303 153/2010/TT-BTC 28/09/2010 Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
304 51/2010/NĐ-CP 14/05/2010 Chính phủ V/v quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

 

Ngoài ra, các câu hỏi thắc mắc trong các buổi tập huấn được CQT trả lời, anh chị có thể tham khảo :

Câu hỏi 1: Trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh, thay thế nhưng vẫn bị sai thì tôi phải điều chỉnh, thay thế lại trên hóa đơn đầu tiên hay trên lần điều chỉnh, thay thế gần nhất? 3. Thời hạn nộp thông báo hủy hóa đơn sau khi chuyển lên thông tư 78 là bao lâu. Tôi chuyển đổi hóa đơn 78 ngày 5/4/2022, đến 5/6/2022 tôi mới thông báo hủy hóa đơn thì bị phạt bao nhiêu?

=>Tổng cục Thuế trả lời:

  1. Doanh nghiệp được lập 1 mẫu 04/SS-HĐĐT cho nhiều hóa đơn, trường hợp bị báo lỗi doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh và gửi lại mẫu 04/SS-HĐĐT.
  2. Trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh, thay thế nhưng vẫn bị sai thì doanh nghiệp lập hóa đơn điều chỉnh, thay thế lại trên hóa đơn gốc đầu tiên.
  3. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định 123, điểm 2 Phụ lục kèm theo công văn 5113/TCT-CS ngày 27/12/2021 của Tổng cục Thuế: kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp phải hủy hóa đơn đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng và phải gửi thông báo hủy hóa đơn đến cơ quan thuế.
  4. Theo quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP thì các hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 21 ngày đến 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn thì bị xử phạt từ 4.000.000đ đến 8.000.000đ.
  5. Khi xử phạt thì cơ quan thuế căn cứ thời điểm người nộp thuế chậm gửi thông báo hủy hóa đơn để ban hành quyết định xử phạt.

Câu hỏi 2: Kính thưa Tổng cục thuế! Đơn vị tôi sử dụng HĐĐT gắn mã của cơ quan thuế. Tôi xuất sai số lượng hàng hóa trên hóa đơn và hủy hóa đơn đó để xuất lại. Hóa đơn xuất lại có ghi rõ “xuất thay thế cho hóa đơn số….ngày….ký hiệu….”, đồng thời gửi thông báo sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT nhưng cơ quan thuế “không tiếp nhận”, nội dung “Không phải gửi theo NĐ 123”. Nhưng những hóa đơn khác, với lỗi như vậy, tôi gửi thì cơ quan thuế vẫn tiếp nhận và chấp nhận bình thường. Kính mong Tổng cục thuế giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

=>Tổng cục Thuế trả lời:

– Trường hợp hóa đơn có sai sót được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, đơn vị có thể lựa chọn lập hóa đơn điều chỉnh/thay thế và không phải gửi thông báo 04/TB-SSĐT.

– Trường hợp NNT đã gửi thông báo 04/TB-SSĐT cho các hóa đơn điều chỉnh/thay thế thì thông báo này vẫn được coi là đúng quy định (thực tế có thể phát sinh trường hợp này khi người nộp thuế gửi thông báo 04/TB-SSĐT trước khi lập hóa đơn điều chỉnh/thay thế).

Câu hỏi 3: Tháng 3/2022, công ty tôi có viết hóa đơn nhưng bị sai thuế suất thuế GTGT, tháng 6/2022 hai bên mua và bán phát hiện sai sót, làm biên bản điều chỉnh và hóa đơn điều chỉnh giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống còn 8%, nhưng khi suất hóa đơn điều chỉnh giảm thì số tiền tôi không ghi số (-) thì như vậy có cần phải làm hóa đơn điều chỉnh lần 2 không ạ?

=>Tổng cục Thuế trả lời:

     Đây là trường hợp doanh nghiệp phát hiện ra sai sót sau khi đã thực hiện điều chỉnh lần 1. Doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC: “c) Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu”

Câu hỏi 4: Chào Qúy anh chị. 1. Khi bên bán xuất HĐĐT cho bên mua và đã được CQT cấp mã. Và dù bên bán đã gửi hay chưa gửi cho bên mua thì chỉ cần lên trang hoadondientu tra cứu ra là có đầy đủ hóa đơn mua vào và bán ra. Và trong mục 1 và 2 điều 19 nghị định 123/2020 về xử lý hóa đơn có sai sót lại phân biệt là hóa đơn điện tử chưa gửi người mua và hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua. 2.Thông báo sai sót khi gửi đến CQT ở trạng thái như thế nào là DN được tiến hành làm các bước tiếp theo, tránh trường hợp khi doanh nghiệp làm TBSS, hủy hóa đơn và xuất lại hóa đơn khác xong, vài bữa nhận được TBSS không được chấp nhận.

=>Tổng cục Thuế trả lời:

  1. Thông tin về hóa đơn điện tử được cung cấp trên cổng của Tổng cục Thuế nhằm hỗ trợ người bán, người mua, các tổ chức cá nhân liên quan có thể tra cứu, đối chiếu trong quá trình sử dụng. Còn việc gửi thông tin hóa đơn điện tử trong trường hợp hóa đơn mới, hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh, thông báo hóa đơn có sai sót,… là trách nhiệm của người bán đối với người mua và thỏa thuận giữa hai bên theo các quy định tại điểm 3 điều 17 nghị định 123/2020/NĐ-CP
  2. Theo công văn số 5113/TCT-CS ngày 27/12/2021 hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử

– Trường hợp hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót, người bán thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì sau khi tiếp nhận Mẫu số 04/SS-HĐĐT do người bán gửi đến, cơ quan thuế thực hiện cấp mã cho hóa đơn điện tử mới do người bán lập gửi đến cơ quan thuế theo quy định, hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế; sau đó cơ quan thuế ban hành thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý theo Mẫu số 01/TB-SSĐT phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để gửi người bán

– Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua và người mua hoặc người bán phát hiện sai sót, đối với trường hợp người bán thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì sau khi tiếp nhận Mẫu số 04/SS-HĐĐT do người bán gửi đến, cơ quan thuế ban hành ngay thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý theo Mẫu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để gửi người bán.

Câu hỏi 5: 1. Tháng 3 năm 2022, công ty có xuất hóa đơn cho khách hàng theo thông tư 32, nghị định 51, hóa đơn đã kê khai báo cáo thuế quý 1 năm 2022. Công ty hiện đã thực hiện chuyển đổi hóa đơn có mã CQT theo thông tư 78 nghị định 123. Đến nay, khách hàng sau khi kiểm kê lại các biên bản giao hàng, thì phát hiện hóa đơn cũ đã xuất thừa 1 mã hàng, nên khách hàng yêu cầu xuất lại hóa đơn. Vậy trường hợp này, công ty phải xử lý như thế nào đối với hóa đơn cũ đã xuất theo thông tư 32 và đã kê khai thuế vào Q1.2022. Hóa đơn mới phải xuất lại như thế nào, và kê khai báo cáo thuế ra sao? Tờ khai thuế quý 1.2022 và báo cáo hóa đơn BC26 đã nộp có phải kê khai lại không?

=>Tổng cục Thuế trả lời:

     Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 12 Thông tư 78: Kể từ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và quy định tại Thông tư này, nếu phát hiện hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính mà hóa đơn này có sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới (hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã) thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót (hóa đơn lập theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính) để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã) hoặc người bán gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

     Trên đây là tổng hợp các công văn về hóa đơn điện tử được Cơ quan thuế của các tỉnh trả lời về các vướng mắc cho người nộp thuế mà Công ty chúng tôi tổ hợp gửi các anh chị cùng tham khảo. Hi vọng các anh chị áp dụng các thông tin trên với đơn vị mình có hiệu quả.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà đa năng Việt Thắng, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Công ty thành viên Bắc Ninh: Số 425 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Việt Nam.

Website: https://facovietnam.com

Email: Contact.facovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam

Khóa học kế toán thuế tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Dịch vụ làm Báo cáo tài chính trọn gói

Dịch vụ kiểm toán cho Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!